2-3 juli: extra aandacht voor Caritas en diaconie

23 mei 2022

Op zaterdag en zondag 2 en 3 juli 2022 houdt het bisdom Breda de ‘Zondag voor de diaconie’. Op deze zondag besteden de parochies in het bisdom Breda extra aandacht aan Caritas en diaconie.

In een brief aan de parochies wijst diaken Vincent de Haas, bisschoppelijk gedelegeerde voor de Parochiële Caritasinstellingen op de band tussen eucharistie, diaconie en het beoefenen van barmhartigheid. “Liturgie kunnen we niet vieren zonder aandacht te hebben voor de noden van onze medemensen in de parochie en de plekken waar we wonen. Diaconie kan niet bestaan zonder dat het verbonden is met de wekelijkse liturgie. Zeker nu we een missionaire Kerk willen zijn, mag diaconie het visitekaartje van ons geloof en van onze geloofsgemeenschap van parochie en bisdom zijn,” aldus diaken De Haas.

Deze zondag is volgens hem uitstekend geschikt om de diaconie onder de aandacht van de gelovigen te brengen. Hij doet daartoe een beroep op de creativiteit van pastorale teams en de caritasinstellingen. Daartoe doet hij enkele suggesties. Zo kunnen pastorale teams een bloemengroet brengen aan hen die actief zijn op het gebied van diaconie en caritas of een rozenactie organiseren voor mensen in de marge.

De zondag van diaconie valt altijd op de eerste zondag van juli. In het bisdom Breda vinden op de eerste zondag van de maand altijd twee collectes plaats. De eerste is bestemd voor het pastorale werk in parochie en bisdom. De tweede collecte is voor de Caritas.

 

Andere berichten