Symposium: Kerk en slavernij

10 januari 2024

Een samenwerkingsverband van Bredase kerken en maatschappelijke organisaties houdt op vrijdagmiddag 26 januari 2024 een symposium over het thema: Kerk en slavernij. Verleden-heden-toekomst. Wat was de rol van de kerken bij het in stand houden van de slavernij in Suriname en op de Antillen, hoe werkt de slavernij nog altijd door en welke vormen van slavernij zien we vandaag de dag, en hoe kijken we samen de toekomst in?

Bisschop van Paramaribo, mgr. Karel Choennie, zal als eerste op deze vragen ingaan. Daarna is er een lezing van professor Heleen Zorgdrager. Zij is betrokken bij een breed onderzoeksproject naar kerk en slavernij. Zij zal ingaan op de rol van de Bijbel, zowel bij de rechtvaardiging van slavernij als bij het verzet ertegen. Pastor Ferdinand Igbeche van de Destiny Church in Breda-Noord zal vervolgens ingaan op de vraag wat we van de echo’s van het verleden kunnen leren met het oog op de toekomst.

Het symposium wordt gehouden in de Markuskerk te Breda (Hooghout 96). Het programma begint om 14:00 uur en wordt afgesloten met een nagesprek en borrel (tot uiterlijk 18:00 uur). De toegang is gratis. In verband met een beperkt aantal zitplaatsen, is aanmelding verplicht. Het symposium is ook online te volgen via de Kerkdienstgemistpagina van de Markuskerk.

Programma

  • 13.30 Inloop met koffie of thee
  • 14.00 opening door Philip Oronsaye (H.A.S.B.)
  • 14.05-15.00 Lezing door Mgr. Karel Choennie, bisschop van Paramaribo. Geschiedenis van de marrons. Hoe speelt het thema van slavernij in Suriname. Moderne vormen van slavernij.
  • 15.00-15.30 Pauze met koffie en thee
  • 15.30-16.00 Prof. Heleen Zorgdrager, hoogleraar Interculturele theologie en Missiologie, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam. Hoe werd de Bijbel gebruikt voor rechtvaardiging van de slavernij en welke rol speelde (en speelt) de Bijbel in het verzet daartegen?
  • 16.00-16.30 Pastor Ferdinand Igbeche, Destiny Church International Echoes of Slavery: Revisiting The Past To Understand The Present
  • 16.30-17.00 Gelegenheid tot stellen van vragen
  • 17.00-18.00 Nagesprek met borrel

Samenwerkende organisaties

Het symposium wordt gehouden door Bisdom Breda, Protestantse Gemeente Breda, Mattheüskerk (Chr. Geref. Kerk), Destiny Church International Breda, Hart voor Breda-Noord, Mondiaal Centrum Breda en St. Herdenking Afschaffing Slavernij Breda.

Het bisdom Breda onderhoudt een nauwe band met het bisdom Paramaribo. In 2019 reisden vijf diakens met hun partner naar Suriname voor een programma van ontmoeting, studie en bezinning.

“Alledaags racisme”
Op 17 januari wordt ter voorbereiding op dit symposium de documentaire “Alledaags racisme” van Ida Does vertoond (n.a.v. het gelijknamige boek van Philomena Essed). Deze vertoning is eveneens in de Markuskerk (aanvang 20:00u).

Andere berichten