Preventiebeleid Informatie Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag en Vertrouwenspersoon

Sociale veiligheid in de R.-K. Kerk

De Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk spant zich in om de sociale veiligheid in de Kerk te bevorderen en hulp, erkenning en genoegdoening te bieden aan slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de Kerk.

Het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid in de R.-K. Kerk is van groot belang. Hiervoor hanteert de Kerk een preventiebeleid dat wordt uitgelegd op www.rkkerk.nl/preventiebeleid.

Wanneer er sprake is van een ervaring van grensoverschrijdend gedrag binnen de R.-K. Kerk, is de oproep om zich te melden bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

Heeft u te maken of te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk?
Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk dan nodigen wij u uit om dat te melden bij de meldpuntfunctionaris van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, mevrouw Ineke Meulendijk-Giese. Uw melding mag ook anoniem. Mevrouw Meulendijk-Giese luistert naar uw verhaal en geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen. Als blijkt dat u bij het meldpunt niet aan het juiste adres bent, dan laat zij u weten waar u wel terecht kunt.

Vertrouwenspersoon

Mevrouw Meulendijk-Giese kan u desgewenst in contact brengen met de vertrouwenspersoon van het bisdom Breda.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het bisdom Breda, mevrouw mr. C.G.P. Geerdink. U kunt haar bereiken via het e-mail adres: carina.geerdink@me.com