brown dome concrete building near bridge at daytime

Jubeljaar 2025

Elke 25 jaar viert de rooms-katholieke kerk een jubeljaar en het eerstvolgende is in 2025. Een jubeljaar (ook wel ‘heilig jaar’ genoemd) legt de nadruk op de verzoening tussen God en de mensen en de mensen onderling. Het jubeljaar biedt een unieke gelegenheid om mensen dichter bij Jezus Christus te brengen en hen te begeleiden op het pad van leerling-zijn. Gods barmhartigheid staat in dit jaar centraal. Iedereen is uitgenodigd om Gods barmhartigheid te ervaren en te delen met anderen!

In het jubeljaar houden de Nederlandse bisdommen een gezamenlijke bedevaart naar Rome. Deze vindt plaats in de meivakantie (26 april tot en met 3 mei 2025).

Met de nieuwsberichten hieronder houden we u er graag van op de hoogte.

26 april tot en met 3 mei 2025: 

Nationale Bedevaart: ‘Pelgrims van Hoop’

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en het Huis voor de Pelgrim een gezamenlijke bedevaart naar Rome aan. Deze vindt plaats in de meivakantie van 2025. Als voorlopige data zijn gepland: 26 april tot en met 3 mei 2025. Houd deze data alvast vrij in uw agenda!