Caritas en diaconie

Caritas is een belangrijk onderdeel van onze kerk en richt zich op het verlenen van hulp en bijstand aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Wij geloven dat het onze taak is om te zorgen voor onze medemensen.

Diaken Vincent de Haas en Eliza Oudshoorn houden contact met de Parochiële Caritasinstellingen (PCI’s) in het bisdom Breda.

Caritas op de kaart

Caritas, latijn voor ‘liefde’, staat voor het barmhartige gezicht van de Kerk. Aan elke parochie in in het bisdom Breda is een eigen caritasinstelling verbonden die kwetsbare mensen in de lokale samenleving helpt.

Klik op de interactieve kaart voor contactinformatie.

"Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan."

Mat. 25, 40