Caritas en diaconie

Caritas is een belangrijk onderdeel van onze kerk en richt zich op het verlenen van hulp en bijstand aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Wij geloven dat het onze taak is om te zorgen voor onze medemensen.

Caritas op de kaart

Op volledig scherm weergeven

Deze pagina wordt op korte termijn verder uitgewerkt