Pater Frans van der Hoff: pleitbezorger voor arme koffieboeren in Mexico

4 maart 2024

Op dinsdag 13 februari 2024 overleed te Ixtepec, Oaxaca, Mexico de zeereerwaarde pater Frans van der Hoff, van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ). Frans werd geboren op 16 juli 1939 te De Rips. Pater Frans was een bekend gezicht voor het bisdom Breda gedurende het Intercambio (uitwisseling) tussen de bisdommen Tehuantepec en Breda.

Frans werd als zevende van zeventien kinderen geboren in de boerenfamilie Van der Hoff-Boersma. Op 8 september 1962 deed hij zijn religieuze professie te Asten. Hij is priester gewijd op 20 april 1968. Na zijn priesterwijding studeerde hij Missiologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In 1971 behaalde hij cum laude zijn doctoraal. De promotie volgde in 1992: Organizar l’Esperanza. Hij hield steeds de literatuur op zijn vakgebied bij en heeft zelf veel gepubliceerd. Bij congressen en in lezingen maakte hij wereldwijd anderen deelgenoot van zijn idealen en ideeën.

Werkzaamheden bij de gezamenlijke opslagplaats van koffie.

Max Havelaar

Het ging pater Frans om een rechtvaardiger economie, waarin arme producenten een menswaardig bestaan kregen. Dat heeft Frans ook in de praktijk gebracht door vanaf 1974 het leven te delen met de koffieboeren in Mexico. Van en met hen leerde hij te leven vanuit christelijke hoop. Mede door zijn inspanningen werd in 1988 het fairtradekeurmerk Max Havelaar opgericht. Zijn werk leverde pater van der Hoff respect en onderscheidingen op in vele landen, maar soms ook met gevaar voor eigen leven in het gewelddadige Mexico.

Bisdom Breda

Bij gelegenheid van het twintigjarig bisschopsjubileum van bisschop Ernst op 17 december 1987 knoopte het bisdom Breda banden aan met het bisdom Tehuantepec in Zuid-Mexico. Men noemde deze koppeling Intercambio. In deze tijd was wijlen mgr. Arturo Lona Reyes bisschop van Tehuantepec. Beide bisdommen wisselden onderling, op basis van gelijkwaardigheid, pastorale plannen uit om zo van elkaar te leren. Vincent Schoenmakers, emeritus vicaris-generaal van het bisdom Breda, was destijds nauw betrokken bij deze Intercambio. Schoenmakers: “In deze periode hebben we pater Frans en bisschop Arturo Lona Reyes goed leren kennen. Frans was zeer geëngageerd met de arme mensen in Mexico. Hij hielp de kleine zelfstandige koffieboeren met het opzetten van een coöperatie, de UCIRI. Daarmee konden zij op tegen de wereldwijde concurrentie in de koffiemarkt.”

Maandelijkse vergadering van de koffieboeren van UCIRI.

Als Vincent Schoenmakers terugdenkt aan het Intercambio, brengt dat herinneringen van grote vreugde naar voren. “Het heeft me erg getroffen hoe arme mensen, hoe arm zij ook zijn, vol vreugde kunnen zijn. Men kijkt om naar elkaar en gasten zijn altijd van harte welkom, ook als er bijna geen eten is. Er is een natuurlijke verwevenheid tussen sociaal engagement en geloof. Daarvan kunnen wij in onze cultuur, ook vandaag, iets opsteken. Diaconie zou niet iets moeten zijn waar alleen een werkgroep in de parochie mee bezig is. Het gaat om een cultuur waarin we allemaal omkijken naar elkaar.”

Herdenking op 10 maart

In september 2023 heeft pater Frans een zware operatie moeten ondergaan. Hoewel het revalideren langzaamaan de goede kant op ging, is hij toch nog onverwacht rustig ingeslapen. Op 10 maart 2024 om 11:00 uur zal pater Frans in een Plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk Heilige Margaretha Maria Alacoque, Meester Hertsigstraat 1, 5764 PR De Rips worden herdacht. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de parochiezaal van de kerk.

Gedenken wij pater Frans van der Hoff in onze gebeden.

 

Vader en zoon bewerken het land in Tehuantepec.

 

Foto in de header (vlnr): pater Frans van der Hoff, bisschop Ernst en bisschop Arturo Lona Reyes – Foto’s: Bisdom Breda (1989)

 

Andere berichten