Roeping ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’

Wat wil ik met mijn leven? En wat wil God van mij? Durf grote vragen te stellen!

Is er in jou een diep verlangen om te ontdekken waartoe jij geroepen bent? Al je talenten zijn onmisbaar op de weg die God voor jou in petto heeft. Voel jij je bijzonder aangetrokken tot een leven in verbondenheid met Jezus Christus en zijn Kerk midden in de wereld van vandaag?

Roeping betekent ontdekken en antwoorden op wat God in jouw hart heeft gelegd. Dat is nogal wat! Het bisdom Breda biedt allerlei vormen aan waarmee jij -op je eigen tempo- kunt onderscheiden wat God van je vraagt, in het bijzonder als je het gevoel hebt dat God je roept tot het priesterschap of het religieuze leven. Misschien wil je hier in alle rust een keer serieus over verder praten? Het onderscheiden van roeping doe je immers niet alleen!

Maak gerust een afspraak voor een oriënterend gesprek. De eerste stappen vragen moed. Laat je niet door mensen ontmoedigen, maar vertrouw op Gods leiding. Al voor je geboren werd, keek God vol verlangen naar jou uit. Sta jezelf toe deze grote vragen te stellen en ga ermee aan de slag!

Roeping is geen stem van boven
die me vraagt om iets anders te zijn dan ik ben.
Het is een stem van binnen
die me oproept te worden hoe ik bedoeld ben;
om de persoonlijkheid,
die God me bij mijn geboorte heeft gegeven,
te vervullen.

~Thomas Merton

Wat is roeping?

Voor de Katholieke Kerk betekent roeping een goddelijke oproep die verschillende aspecten van het leven omvat. Het kan worden begrepen als een roeping van God tot het leven zelf, tot vriendschap met Hem, tot heiligheid en meer. Deze roeping plaatst ons hele leven in relatie tot God en herinnert ons eraan dat alles in ons leven een manier kan worden om te reageren op de Heer, die een prachtig plan voor ons heeft.

De Kerk benadrukt dat God iedereen roept tot heiligheid en dat iedere persoon een persoonlijke roeping heeft die hij moet herkennen, accepteren en ontwikkelen. Deze roeping kan zich manifesteren in verschillende levenspaden, zoals het priesterschap, het religieuze leven, het huwelijk of een specifieke professionele roeping, en geeft betekenis aan alle aspecten van het leven, inclusief lijden en ouderdom.

Roeping betekent ontdekken en antwoorden op wat God in jouw hart heeft gelegd. De Kerk biedt allerlei vormen aan waarmee jij -op je eigen tempo- kunt onderscheiden wat God van je vraagt, in het bijzonder als je het gevoel hebt dat God je roept tot het priesterschap, het diaconaat of het religieuze leven. Misschien wil je hier in alle rust een keer serieus over verder praten? Het onderscheiden van roeping doe je immers niet alleen!

Religieus leven

Heb je een verlangen om veelvuldig de stilte in te trekken, een leven van gebed in de stilte te leven met medezusters, of –broeders? Spreekt het liturgisch leven van een bepaald klooster of een bepaalde abdij je bijzonder aan en verlang je (al langduriger) daar te leven, dan is het goed in gesprek de roepingsvraag verder te onderzoeken. Religieus leven kent een groot palet aan verschillende kloosters, abdijen en andere nieuwe gemeenschappen. Van volledige stilte tot een zeer actief leven midden in de wereld. Ook komt het – zelfs tamelijk veel –voor dat mensen zich midden in de wereld alleen blijven, zich toeleggen op het gebed en echt geestelijk leven terwijl zij ook een baan hebben. Uitvinden welke vorm en welke gemeenschap jouw roeping is, vraagt meestal veel tijd en gebed.

Vraag je je wel eens af of het leven als zuster of broeder iets voor jou kan zijn? Het Huis van de Roeping kan je helpen bij het zoeken naar antwoorden.

Bid mee voor roepingen

Bidden voor roepingen is van essentieel belang voor de Kerk, omdat het de geloofsgemeenschap aanmoedigt om Gods leiding te vragen bij het ontdekken en beantwoorden van de roeping tot religieuze dienstbaarheid.

Gebedskring roepingen

Mensen die het gebed om roepingen mee willen dragen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de gebedskring roepingen.

De Gebedskring in het bisdom Breda vormt een belangrijk netwerk van mensen die bidden voor roepingen en andere intenties. Traditioneel komt de Gebedskring twee maal per jaar bij elkaar, namelijk op Roepingenzondag en op Willibrordzondag. Leden van de Gebedskring krijgen bij gelegenheid gebeden thuisgestuurd. Het is belangrijk om te bidden voor roepingen, niet alleen op Roepingen- en Willibrordzondag maar op regelmatige basis, omdat het een vruchtbare manier is om de missionaire Kerk te ondersteunen. De Gebedskring is hiervoor een behulpzame en betrokken gemeenschap. Bisschop Liesen: “Het is goed om zo biddend samen te zijn. De wens van Jezus dat wij zouden bidden om wat God wil geven, mag ons telkens bijeenbrengen.”

Lid worden van de gebedskring roepingen is gratis en kan via:
T 076 5223444 (ochtenden), E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl.