ANBI-gegevens

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland door de Belastingdienst is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI’s en andere katholieke instellingen.

Openheid en transparantie
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht. Deze publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen van parochies en PCI’s.

ANBI publicatieplicht
Sinds 1 januari 2016 moet aan de publicatieplicht worden voldaan. Deze publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens dient te worden gepubliceerd, zodat geïnteresseerden deze gegevens eenvoudig kunnen raadplegen. Het bisdom heeft onder meer voor parochies en PCI’s geregeld dat de te publiceren gegevens op deze website worden worden gepubliceerd.

Kortgezegd betreft het de volgende gegevens.

 1. Naam van de parochie of PCI (zoals vermeld in decreet)
 2. RSIN nummer (fiscaal nummer, zoals toegekend door de Belastingdienst). Nog niet alle parochies en PCI’s hebben een RSIN nummer. De Belastingdienst is momenteel bezig met het toekennen van de RSIN nummers. Zodra de RSIN nummers van de Belastingdienst zijn ontvangen, worden de betreffende parochies en PCI’s geïnformeerd.
 3. Contactgegevens (post-, email-, bezoekadres, telefoonnummer)
 4. Bestuurssamenstelling. Alleen de functies van de bestuursleden worden opgenomen. De namen en adressen van bestuursleden worden niet vermeld.
 5. Doelstelling/visie. Dit betreft de doelstelling van parochies en PCI’s in algemene zin, zoals vastgelegd in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een Parochie/PCI.
 6. Beleidsplan. Er wordt verwezen naar een standaard beleidsplan met een algemene tekst. Daarnaast is het van belang dat parochies en PCI’s op een eigen website hun (pastorale) beleidsplan plaatsen, om zo kleur te geven aan de eigen identiteit van de parochie of PCI. Via een link op de publicatiesite wordt dan verwezen naar de website van de parochie/PCI.
 7. Beloningsbeleid. Er wordt verwezen naar de (inter)diocesane regelingen.
 8. Jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten (op hoofdlijnen). Er wordt volstaan met een algemene omschrijving van de activiteiten van een parochie/PCI. Voor een uitgebreide omschrijving van de activiteiten kan verwezen worden naar de website van de parochie/PCI.
 9. Voorgenomen bestedingen met een toelichting daarop.
 10. Financiële verantwoording (samenvatting en verkorte staat van baten en lasten).

Neem voor vragen contact op met de afdeling financiën, E financien@bisdombreda.nl, T 076 5223444 (ochtenden).

 

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland door de Belastingdienst is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk in Nederland behoort het bisdom Breda.

Tot de RK Kerk in Nederland behoort de Stichting Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere de congregaties in het bisdom Breda. Congregaties in het bisdom Breda – informatie vanwege de ANBI:

 1. Catechisten van de Eucharistische Kruistocht
 2. Zusters Franciscanessen Congregatie Alles voor Allen
 3. Zusters Franciscanessen Congregatie Toevlucht in lijden
 4. Zusters Franciscanessen van Charitas
 5. Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth
 6. Zusters Franciscanessen van Dongen
 7. Zusters Franciscanessen van Etten

Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere de katholieke burgerlijke instellingen in het bisdom Breda.

Katholieke burgerlijke instellingen in het bisdom Breda – informatie vanwege de ANBI:

 1. Annahuis Diaconaal Centrum
 2. Antoon Meijer Stichting
 3. Stichting behoud St. Josephkerk Roosendaal
 4. Stichting Jacob Timmerman
 5. Stichting Lievevrouwegilde
 6. Stichting Maranathahuis
 7. Stichting Maria Ommegang
 8. Stichting Matheus van den Eeden
 9. Stichting Sacramentsprocessie
 10. Stichting Zuster Marie Adolphine
 11. Verbeekstichting Halsteren

Tot de RK Kerk in Nederland behoren onder andere de overig kerkelijke rechtspersonen in het bisdom Breda.

Overig kerkelijke rechtspersonen in het bisdom Breda – informatie vanwege de ANBI:

 1. Bisschop Muskens Fonds
 2. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer Breda e.o. en Oost Zeeuws Vlaanderen
 3. Caritas Banneux Notre Dame
 4. Dekenaal Pastoraal Dienstencentrum
 5. Disco Fonds
 6. Fonds Nieuw Religieus Leven
 7. Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert
 8. Kerkelijke Instelling De Kapelberg
 9. Kerkelijke Instelling Maria Raaymakers
 10. Kerkelijke fundatie Theresia Saelmaekers
 11. Kerkelijke fundatie Zusters Franciscanessen “Alles voor Allen”
 12. Kerkelijke fundatie Zusters Franciscanessen van Charitas
 13. Mgr. Frencken Stichting
 14. Pius X Stichting
 15. R.K. Begraafplaats Bergen op Zoom
 16. R.K. Weeshuis Steenbergen
 17. Sint Josephfonds Bergen op Zoom
 18. Sint Laurensfonds
 19. Stichting Bisschoppelijk Museum
 20. Stichting Bovendonk
 21. Stichting Surinaamse Missie
 22. Stichting Vrienden Kerk Maria Hemelvaart
 23. Stichting Vrienden van Antonius
 24. Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen
 25. Weeshuis voor Roomsch Katholieken (Bergen op Zoom)