persons hand on brown grass field during daytime

Vorming en cursussen

Op deze themapagina wordt het vormings- en cursusaanbod van het bisdom Breda uitgewerkt.

  • Vormingsaanbod Missionair Pastoraat
  • Kadercursussen voor parochies en PCI’en
  • Toerustingsdagen

 

Alpha-informatiedagen op 17 en 24 februari 2024

Het bisdom Breda houdt op de zaterdagen 17 en 24 februari 2024 informatiedagen over Alpha. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die meewerkt aan een Alphacursus, erover nadenkt dit te gaan doen of daar meer over wil weten. De informatiedagen worden op twee lokaties in het bisdom aangeboden. Het programma is voor beide dagen hetzelfde. Hiermee hoopt de organisatie dat het voor iedereen eenvoudiger is om deel te nemen. Het programma wordt aangeboden inclusief lunch.

Tijdens de bijeenkomsten worden er ervaringen met Alpha gedeeld en worden veelvoorkomende uitdagingen besproken. Ook komt aan de orde wat een geloofsgemeenschap kan doen na een Alphacursus. Het precieze programma wordt later bekend gemaakt. Inschrijven is al mogelijk.

  • 17 februari 2024 in ‘De Pelgrim’ in Oudenbosch
  • 24 februari 2024 in het pastoraal centrum bij de Emmauskerk in Terneuzen

"Geloof is een geschenk van God, maar het vereist ook inspanning van onze kant. We moeten ons inzetten voor een levenslange reis van geloofsvorming en geestelijke groei."

paus Benedictus XVI. Toespraak tijdens de Wereldgezinsdagen in Milaan, 2012.