Vorming en cursussen

Op deze themapagina wordt het vormings- en cursusaanbod van het bisdom Breda uitgewerkt.

  • Vormingsaanbod Missionair Pastoraat
  • Begeleiden van geloofsgesprekken in parochies
  • Kadercursussen voor parochies en PCI’en
  • Toerustingsdagen

"Geloof is een geschenk van God, maar het vereist ook inspanning van onze kant. We moeten ons inzetten voor een levenslange reis van geloofsvorming en geestelijke groei."

paus Benedictus XVI. Toespraak tijdens de Wereldgezinsdagen in Milaan, 2012.