Vormingsdag pastoraal werkenden: in de kracht van de Heilige Geest

20 juni 2024

Op dinsdag 18 juni 2024 verzamelden zich zo’n 65 priesters, diakens, pastoraal werkers en teamassistenten van het bisdom Breda zich in Sint Willebrord voor de jaarlijkse vormingsdag voor pastoraal werkenden. Ook bisschop Liesen kon een deel van de dag aanwezig zijn. Aan de hand van de ignatiaanse spiritualiteit gingen de deelnemers vanuit stilte en persoonlijke beleving het geloofsgesprek met elkaar aan.

Hoe onderscheid je als gemeenschap waar God je naartoe leidt? Deze vraag hield bisschop Liesen de aanwezigen voor in een bemoedigend welkomstwoord. De bisschop noemde het “durven loslaten” dat voor hem zelf een uitdaging is, maar ook bij andere mensen van de Kerk. Loslaten heeft te maken met je eigen grenzen te bewaken, maar ook met onderscheiding en keuzes die moeten worden gemaakt in de geloofsgemeenschap.

In de kracht van de Heilige Geest

Bij vorige editie van de vormingsdag in juni 2023 werd stilgestaan bij het werken in pastorale zones, een van de vervolgstappen in de ontwikkelingen van de Missionaire Parochie. Pastoraal werkenden ondervinden aan den lijve dat het steeds moeilijker wordt om in alle parochies het kerkelijk leven op peil te houden, laat staan voldoende tijd en ruimte te vinden om aan de ontwikkeling van de Missionaire Parochie te werken. Het thema van de dag, In de kracht van de Heilige Geest, is één van de drie sleutels van parochievernieuwing.

De Heilige Geest werkt op vele manieren, en vooral door iedere gedoopte. Paus Franciscus haalt deze notie naar boven in het synodale proces dat hij met de gehele Kerk is begonnen. Als gedoopten zijn we ledematen van het Lichaam van Christus en als zodanig is ieder lidmaat geroepen mee te werken aan de opbouw en de missie van de Kerk. Hier raken het synodale proces en Missionaire Parochie elkaar. In het zoeken naar nieuwe wegen om Kerk te zijn en de vreugde van het Evangelie met anderen te delen, is het van belang om goed te luisteren naar elkaar, om met elkaar het geestelijk gesprek te voeren.

Geestelijk gesprek

In de ochtend proefden de deelnemers aan het geestelijk gesprek: een belangrijke bouwsteen van het synodaal op weg gaan. Hilde Van Linden en diaken Rob Polet van het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit leidden de aanwezigen door de de dag. Vanuit persoonlijke stille tijd met een gebedsblad werd er uitgewisseld in kleine groepjes en plenair. Daar werd duidelijk hoe waardevol het is om ‘innerlijke bewegingen’ in een veilige setting met elkaar te delen en Gods Geest op het spoor te komen. ‘s Middags stonden de basisvaardigheden rondom het geestelijk gesprek centraal. Via geestelijke oefeningen en uitwisselingsmomenten werd samen gekeken naar hoe het geestelijke gesprek een plek kan hebben in de pastorale context.

Drie vormingsdagen in één jaar

Op 19 november 2024 is de volgende vormingsdag voor pastoraal werkenden. Vanwege de snelle ontwikkelingen op het gebied van de Missionaire Kerk, wil het bisdom niet een heel jaar wachten met de volgende vormingsdag. In een tijdbestek van één jaar zullen daarom ook de andere sleutels voor parochievernieuwing worden verdiept. Deze sleutels (prioriteit geven aan Evangelisatie, het beste van leiderschap en de kracht van de Heilige Geest) worden toegelicht in de onlangs opnieuw uitgegeven brochure ‘Nieuwe wijn in nieuwe zakken’. In 2025 zal de derde vormingsdag in het kader van de Missionaire Parochie gehouden worden.

Na afloop spreekt dagvoorzitter Marjolijne du Maine van een zeer geslaagde en vooral inspirerende dag. Marjolijne: “We mochten 65 deelnemers verwelkomen die allen actief hebben bijgedragen. De ontmoeting met elkaar, zowel in de inhoudelijke luistergesprekken als tijdens de pauzes, waren ontwapenend, inspirerend en opbouwend.”

Foto’s: Bisdom Breda

Andere berichten