Algemene informatie

Welkom bij bisdom Breda! De bisschop van dit bisdom is mgr. Liesen.

In 2017 schreef de bisschop een oproep tot een nieuw beleid dat aansluit bij onze huidige maatschappij. Deze is namelijk steeds minder bekend met Jezus. Het delen van Jezus’ boodschap is inmiddels opgenomen in de visie van ons bisdom. Dit doen wij door vorm te geven aan een missionaire Kerk: in deze kerken zijn parochianen zich ervan bewust dat zij leerlingen zijn van Jezus waarbij ook weer nieuwe leerlingen mogen maken.

De H. Antoniuskathedraal (gelegen in het centrum van Breda) is de kathedraal van dit bisdom

Over bisschop Liesen

Geloof
Wijdingen
Jeugd en opleiding
Kerkelijke loopbaan

Geloof

Bisschop Liesen legt uit dat God iets met ons wil doen, en dat Hij ons uitnodigt om deel te nemen aan Zijn werk. Dit is een uitnodiging waarbij wij helemaal vrij zijn in het geven van ons antwoord. Hij benadrukt namelijk dat God niet afhankelijk is van wat wij Hem willen geven. Wel is het een mooie verrijking.

Wijdingen

De bisschop heeft inmiddels verschillende wijdingen gehad. Hieronder staan ze op een rij:

Diakenwijding: 17 september 1983

Priesterwijding: 16 juni 1984

Bisschopswijding: 18 september 2010 door mgr. Hurkmans, mgr. Wiertz en mgr. Lescrauwaet msc

Jeugd en opleiding

Johannes Wilhelmus Maria Liesen werd geboren op 17 september 1960 en groeide op op een boerderij in het Brabantse Oosterhout. Hij doorliep de middelbare school op het St. Oelbert Gymnasium te Oosterhout (1972-1978) en volgde de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade (1978-1983). Na de diakenwijding was hij werkzaam in de parochie H. Johannes de Doper te Eygelshoven. Op 16 juni 1984 werd hij tot priester gewijd voor het bisdom Roermond en werkte als kapelaan in Eygelshoven (1983-1985).
Mgr. Liesens oudste zus is trappistin in Brecht (België).

Kerkelijke loopbaan

Mgr. dr. Johannes W. M. Liesen studeerde aan het Pontificio Istituto Biblico, het Pauselijk Bijbelinstituut, te Rome en Jeruzalem (1985-1990) en behaalde een doctoraat in de Bijbelwetenschappen (SSD, 1998).
Vanaf 1990 tot heden is hij als docent voor exegese, Bijbelse theologie en Bijbelhebreeuws verbonden aan het Grootseminarie Rolduc. Sinds 1996 is hij ook bibliothecaris van de wetenschappelijke bibliotheek. Mgr. Liesen doceerde exegese en Bijbelhebreeuws aan de grootseminaries van de bisdommen Haarlem (2000-2003) en ’s-Hertogenbosch (2001-2006).
Sinds 2004 is hij lid van Internationale Theologische Commissie, het adviesorgaan van de Congregatie voor de geloofsleer. Ook is hij consultor van de Nationale Raad voor Liturgie.
Op 15 juli 2010 benoemde paus Benedictus XVI mgr. Liesen tot hulpbisschop van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. De wijding tot bisschop volgde op 18 september 2010. Mgr. Liesen koos toen als wapenspreuk: Deus providebit (‘God zal er in voorzien’).
Op 26 november 2011 benoemde paus Benedictus XVI mgr. Liesen tot bisschop van het bisdom van Breda.
Op 28 januari nam mgr. Liesen de bisschopszetel van Breda in bezit.

Mgr. Liesen is vanwege de Nederlandse bisschoppenconferentie bisschop-referent van de Bisschoppelijke Beleidssector Liturgie.

‘Deus providebit’ (God zal er in voorzien)

~ Wapenspreuk van bisschop Liesen

Kerncijfers

Zie voor kerncijfers het Jaarverslag dat het bisdom jaarlijks uitgeeft.

Bestuur

Bisschop:

 • Mgr. dr. J.W.M. Liesen

Het bisdombestuur bestaat uit:

 • mgr. dr. J.W.M. Liesen
 • mgr. drs. H.C.M. Lommers
 • vicaris-generaal dr. N.M. Schnell
 • vicaris drs. P.M.P. Verbeek
 • vicaris drs. W.M.F. Wiertz
 • econoom L.A. Blom
Preventiebeleid en vertrouwenspersoon
Advisering
Kerkelijke rechtbank
Bureau voor Geschillen

 • Priesterraad.
 • Het kathedraal kapittel: Het kapittel is een gremium met enkele specifieke taken, onder meer bij ontstentenis en opvolging van de bisschop.
 • De diocesane raad voor economische aangelegenheden (DREA): De DREA staat de bisschop terzijde voor financiële zaken.
 • Daarnaast zijn er enkele gespecialiseerde organen voor kerkgebouwen, kerkelijke kunst, liturgie, caritas.

Personen die een procedure tot nietigverklaring van een huwelijk willen beginnen kunnen terecht bij de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom. Op 1 november 2012 droeg de kerkelijke rechtbank (‘officialaat’) van het bisdom van Breda haar bevoegdheden over aan de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom Utrecht.

Voor contact met de kerkelijke rechtbank wordt verwezen naar het officialaat van het aartsbisdom Utrecht.

Het bisdom van Breda kent een Bureau voor Geschillen. Dit is een onafhankelijke instantie die kan worden gevraagd om te helpen een bevredigende uitweg uit een conflict te vinden. (Voor nadere informatie: secretaris drs. M.P.W.M. Wiertz via E bisdom@bisdombreda.nl)