Visie en beleid

“God zal erin voorzien.” Dat is de titel van de visietekst die bisschop Liesen in 2021 schreef voor het bisdom Breda. Met de tekst wil de bisschop inspiratie bieden en beginselen formuleren die leidend zijn voor het pastoraal beleid in de komende jaren. De visietekst gaat onder meer in op:

  • het belang van geloofsverdieping,
  • wat het betekent om leerling te zijn van Jezus Christus en
  • welke rol de geloofsgemeenschap heeft om de Kerk op te bouwen.

Het pastorale beleid van het bisdom Breda is gericht op het realiseren van een levendige geloofsgemeenschap rondom Jezus Christus. Hierin zijn we samen op weg, onder de bezielende leiding van de Heilige Geest. In de afgelopen jaren is dit tot uitdrukking gekomen in wat we de Missionaire Kerk noemen.

“Zijn weg is die van de graankorrel die in de aarde valt en sterft en zo veel vrucht voortbrengt (Joh 12:24). Durven wij op zijn belofte te vertrouwen?”

Bisschop Liesen

“Op basis van het doopsel is elk van ons medeverantwoordelijk voor de opbouw van de kerk, biddend, offerend, werkend, al naar gelang onze roeping en talenten en met de nodige vorming en toerusting.”

bisschop Liesen