24 uur voor de Heer

Met de titel ‘Waak en blijf bidden’, vindt van vrijdag 12 maart op zaterdag 13 maart het initiatief ‘24 uur voor de Heer’ plaats in het Bisdom Breda. Hiermee geeft het bisdom gehoor aan de oproep van paus Franciscus, toen hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde.

  • Update: Bekijk de fotopagina. Deze wordt in de loop van een aantal dagen bijgewerkt met foto’s uit de parochies.

De “24 uur voor de Heer” nodigen ertoe uit het sacrament van verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding.

“Het initiatief moet in de bisdommen worden bevorderd,” benadrukt paus Franciscus in de bul Misericordiae vultus (17). “Zeer veel mensen naderen opnieuw het sacrament van de verzoening en onder hen veel jongeren, die in deze ervaring vaak de weg weer vinden om terug te keren tot de Heer, om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te ontdekken.”

Herdenking coronaslachtoffers
De startviering zal plaatsvinden in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Tijdens deze viering zal de herdenking van de coronaslachtoffers centraal staan. Op 12 maart wordt in de Nederlandse kerkprovincie gebeden voor de slachtoffers van het coronavirus, als onderdeel van de gebedsestafette van de Europese bisschoppenconferenties van 17 februari (Albanië) tot
1 april (Hongarije).

Het bisdom heeft een gebedskaartje samengesteld waarmee iedereen kan meebidden, ook als het niet mogelijk is om een kerk in de buurt te bezoeken. Leden van de gebedskring van het bisdom ontvangen het gebedskaartje ook via de post.

Wat is eucharistische aanbidding?
Eucharistische aanbidding is een gebedsvorm binnen de Katholieke Kerk waarbij het Allerheiligste wordt aanbeden. Vaak gebeurt dat geknield voor een Hostie in een monstrans op een altaar. Lees meer over wat eucharistische aanbidding is.

Gebedstijden
In 24 uur tijd zullen negen parochies in het Bisdom Breda elkaar afwisselen met eucharistische aanbidding. Tijdens de gebedsuren waarin de avondklok geldt, worden oplossingen gezocht. Meer informatie verschijnt te zijner tijd op de websites van de betreffende parochies.

12.00 uur – 14.00 uur

Breda
H. Antoniuskathedraal

14.00 uur – 16.00 uur

Etten-Leur
H. Petruskerk

16.00 uur – 18.00 uur

Goes
H. Maria Magdalenakerk

18.00 uur – 19.00 uur

Vlissingen
Onze Lieve Vrouwekerk

19.00 uur – 21.00 uur

Oudenbosch
Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara

21.00 uur – 2.00 uur

Hulst
H. Willibrordusbasiliek

2.00 uur – 7.00 uur

Bergen op Zoom
Sint Gertrudiskerk

7.00 uur – 9.30 uur

Zundert
H. Trudokerk

9.30 uur – 12.00 uur

Oosterhout
St. Jan de Doperbasiliek

 

Initiatieven in de parochies die aansluiten:

  • Op vrijdagavond 12 maart wordt in de gemeente Drimmelen één jaar coronapandemie herdacht. Het initiatief gaat uit van de kerken en wordt gesteund door de gemeente. De gedachte: samen terugkijken op een moeilijke tijd, die nog niet voorbij is, en samen vooruitkijken met hoop.

 

Gebed op het gebedskaartje van het Bisdom Breda

Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden

Heer U nodigt ons uit
om bij U te blijven
om te waken
om te bidden
zoals eens Uw leerlingen
in de hof van Olijven

Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden

24 uur mogen we bij U waken en bidden
We voelen Uw aanwezigheid
in het Heilig Sacrament.
Het geeft ons kracht en troost.

Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden

In gebed weten we ons verbonden
met alle slachtoffers van de corona-pandemie
om rust en vrede voor hen die gestorven zijn
om troost voor de hen die in verdriet achterblijven.
om kracht voor hen die revalideren.

Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden

We willen ons in gebed verbonden weten
met hen die gevraagd hebben
om voor hen te bidden

Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden

We weten ons in gebed verbonden
met alle mensen, die nood hebben
aan Uw steun en kracht,
omdat ze de moed dreigen te verliezen.

Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden

In gebed weten we ons verbonden
met hen die hun beste krachten geven
in de zorg voor anderen
dat ze vol houden

Blijf bij mij en waak hier met mij
waak en blijf bidden

Heer het is goed om bij U te zijn.
Amen.