24 uur voor de Heer

Fotogalerij 2024

Jaarlijks vind in het Bisdom Breda het gebedsinitiatief “24-uur voor de Heer” plaats. Dit jaar in het weekend van 8 en 9 maart 2024. In 2015 nam paus Franciscus het initiatief op in de bul Misericordiae vultus, waarin hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde. Daarna is het elk jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen.

Over heel de wereld openen kerken en kapellen hun deuren voor gelovigen om in stilte bij de Heer te zijn en te bidden bij het Allerheiligst Sacrament en het sacrament van Verzoening te ontvangen. Hiermee geven parochies en congregaties gehoor aan de oproep van paus Franciscus aan de hele wereld om op de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag in de Veertigdagentijd de gelovigen aan te moedigen het sacrament van boete en verzoening te ontvangen in een context van eucharistische aanbidding. “Zeer veel mensen naderen opnieuw het sacrament van de verzoening en onder hen veel jongeren, die in deze ervaring vaak de weg weer vinden om terug te keren tot de Heer, om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te ontdekken.” paus Franciscus in de bul Misericordiae vultus (17)

Wat is eucharistische aanbidding?

Eucharistische aanbidding is een gebedsvorm binnen de Katholieke Kerk waarbij het Allerheiligste wordt aanbeden. Vaak gebeurt dat geknield voor een Hostie in een monstrans op een altaar. Lees meer over wat eucharistische aanbidding is.