24 uur voor de Heer 2019: ‘Aanbidding raakt op zijn eigen manier het hart van mensen’

2 april 2019

De “24 uur voor de Heer” vonden in het Bisdom Breda plaats als estafette. Vijf kerken verdeelden de 24 uur en hielden elk aaneengesloten aanbidding met gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Op vrijdagmiddag 29 maart begon de aanbidding bij de zusters benedictinessen van de Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout.

In Oosterhout duurde de aanbidding tot aan de vespers. Pastoor Akkermans van de H. Catharinaparochie was hier nauw bij betrokken. “De hele middag waren er mensen aanwezig,” vertelt hij. “Ook mensen uit onze eigen parochie. Er zijn zelfs mensen die uren gebleven zijn. Om het half uur werd er een korte bijbeltekst gelezen en gezongen. Het was ook mogelijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.” Pastoor Akkermans merkt dat het initiatief bekend begint te worden. “Er waren ook mensen die voor de tweede keer kwamen. Zij beschouwen het als een soort vastenretraite.”

Aanbidding in de Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout. (Alle foto’s: Ramon Mangold voor katholiekleven.nl)

Pastoor-vicaris Paul Verbeek is enthousiast over het initiatief, dat sinds het jaar van barmhartigheid (2016) door paus Franciscus wordt aanbevolen. “Bij de aanbidding ervaar je, zoals paus Franciscus in een mooie formulering zegt, dat je naar de Heer kijkt, maar je je ten volle mag beseffen dat Hij naar jou kijkt en dat op een barmhartige manier doet.” Je mag je thuis voelen bij de Heer, benadrukt Paul Verbeek. “En dat betekent ook dat je, als je zoals bij ons in Bergen op Zoom in de Lourdeskerk tussen twee uur ’s nachts en zeven uur ’s ochtends even indommelt, je je niet schuldig hoeft te voelen.”

“Het is goed om in zijn aanwezigheid te zijn en die te ervaren,” aldus de vicaris, die net als vorig jaar met de parochie juist op die nachtelijke uren intekende. “De parochie heeft daar om gevraagd, omdat het erg mooi is om midden in de nacht samen te komen rond de Heer. Het sacrament wordt verlicht door de kaarsen, de kerk is versierd en mensen voelen heel sterk de aanwezigheid van de Heer.”

Zuster Simone en zuster Hildegard tijdens de “24 uur voor de Heer” in Oosterhout.

“In de Lourdes grot, een afgescheiden ruimte in de kerk, kunnen mensen het sacrament van boete en verzoening ontvangen, of een persoonlijk gesprek hebben. Mensen gaan daar heel discreet mee om en wachten rustig op elkaar. Dat komt door de rust en de sereniteit die tijdens deze uren in de kerk hangt. Die is indrukwekkend.”

Niet alleen het hart komt in beweging rond de “24 uur voor de Heer”, ook de handen. De bloemengroep in Bergen op Zoom bijvoorbeeld denkt al weken ervoor na hoe de kerk voor de aanbidding van het sacrament het beste kan worden versierd. De Vietnamese gemeenschap in de parochie doet er actief aan mee en bidt ook mee in de eigen taal. Paul Verbeek: “En als ook andere gemeenschappen daaraan mee doen, zoals bijvoorbeeld de Poolse gemeenschap, ervaar je nog meer dat we een Wereldkerk zijn die samenkomt rond de Heer.”

“24 uur voor de Heer” in de basiliek in Oudenbosch.

“Aanbidding raakt het hart van mensen. Het heeft een heel eigen en waardevolle dimensie,” benadrukt Paul. “Het raakt mij persoonlijk ook. Je merkt dat ook tijdens bedevaarten, waar aanbidding vaak een vast onderdeel is. Het doet iets met mensen. Zeker ook de zegen met het sacrament aan het slot van de aanbidding. Die raakt mensen altijd.” Hij vindt de “24 uur voor de Heer” daarom een “unieke kans” zeker in de Veertigdagentijd die oproept tot extra bezinning en hoopt dat het parochies helpt om vaker aanbidding te houden.

Volgend jaar worden de “24 uur voor de Heer” gehouden van 20 op 21 maart. Parochies en religieuze gemeenschappen worden ook dan weer uitgenodigd om zich aan te sluiten.

Dit waren de plekken die in Breda meededen met de “24 uur voor de Heer”. Parochies konden parochianen hiervoor uitnodigen en ook met een eigen moment aansluiten:
12.00-17.30 uur Oosterhout: Zusters Benedictinessen van de O.L. Vrouwe Abdij
17.30-21.00 uur Oudenbosch: Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara
21.00-02.00 uur Hulst: Sint-Willibrordusbasiliek
02.00-07.00 uur Bergen op Zoom: Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk
07.00-12.00 uur Breda: H. Antoniuskathedraal

“24 uur voor de Heer” in de basiliek in Oudenbosch.

“24 uur voor de Heer” in de kathedraal in Breda.

 

Andere berichten