Eucharistische gebedsestafette voor vrede en voor de synode

23 februari 2024

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) organiseert tijdens de Veertigdagentijd een gebedsestafette door Europa. Alle 39 Europese landen die aangesloten zijn bij de CCEE is gevraagd de mis op te dragen voor de synode en voor de slachtoffers van de oorlogen in Oekraïne en in het Heilige land. De Nederlandse kerkprovincie is op zaterdag 9 maart aan de beurt. In het bisdom Breda wordt deze dag om 10:30 uur de heilige mis opgedragen in de H. Trudokerk te Zundert.

Europese gebedsestafette

Het gebed is op Aswoensdag, 14 februari van start gegaan in Albanië. Het gaat door heel Europa, en in Nederland wordt gebeden op 9 maart. De afsluiting vindt plaats op 28 maart in Hongarije. Het is voor de vierde keer dat de CCEE een dergelijke gebedsestafette, gericht op vrede, organiseert.

Meebidden voor vrede en voor de synode kan thuis, maar ook in alle Nederlandse bisdommen. Een eerste mis wordt ’s ochtends opgedragen in bisdom Den Bosch en de laatste missen voor de genoemde intenties vinden plaats in het Aartsbisdom Utrecht en bisdom Roermond. De volgorde is als volgt:

Bisdom Eucharistieviering: plaats en tijd
Bisdom Den Bosch 8.30 uur mis in de St. Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. Celebrant: mgr. de Korte.
Bisdom Breda 10.30 uur in de H. Trudokerk, Molenstraat 9, te Zundert, aansluitend aanbidding tot 12.00 uur. Celebrant mgr. Liesen (e/o pastoor H. van Geel).
Bisdom Rotterdam 12.45 uur in de Kathedraal HH Laurentius en Elisabeth.

Celebrant: mgr. Van den Hende.

Voorafgaand aan de eucharistieviering is er vanaf 12.00 uur aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

Bisdom Haarlem-Amsterdam 17.00 uur in de H. Mariakerk in Bussum. Celebrant: mgr. Hendriks.
Bisdom Groningen-Leeuwarden 17.00 uur in de Sint-Jozefkathedraal, Engelse mis. Celebrant: pastoor Jellema.
Militair ordinariaat 17.30 uur in de St. Antonius van Paduakerk in Maastricht. Celebrant: mgr. De Jong.
Aartsbisdom Utrecht 19.00 uur in de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Celebrant: kardinaal Eijk.

Aansluitend aan de eucharistieviering is er aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

Bisdom Roermond 19.00 uur in alle dekenale kerken van het bisdom.

24 uur voor de Heer

Omdat 9 maart deels samenvalt met de “24 uur voor de Heer” op 8 en 9 maart 2024, is er in het bisdom Breda aansluitend op de heilige mis voor de synode en voor vrede tijd voor aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. In de H. Trudokerk van de Parochie Christus Koning vindt dit gebedsmoment plaats tussen 11:00 en 12:00 uur. Zie ook de themapagina 24 voor de Heer.

Eucharistische aanbidding is een gebedsvorm binnen de Katholieke Kerk waarbij het Allerheiligste wordt aanbeden. Vaak gebeurt dat geknield voor een Hostie in een monstrans op een altaar.

De “24 uur voor de Heer” zijn sinds 2015 elk jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. In 2015 nam paus Franciscus het initiatief op in de bul Misericordiae vultus, waarin hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde. Daarna is het elk jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen.

Foto: Ramon Mangold

 

Andere berichten