Een goed doel

Gebruik de QR-code om snel en veilig een donatie te doen. Betaalservice Givt hoeft niet als app op uw telefoon geïnstalleerd te zijn.

Het bisdom Breda wil een missionair bisdom zijn, gericht op het zijn én maken van leerlingen van Christus. Dit krijgt zijn uitwerking in het pastoraat in parochies, instellingen, het roepingenpastoraat, de vorming van pastorale beroepskrachten en vrijwilligers en de opleiding van priesters en diakens. Daarnaast ondersteunt het bisdom de parochies in hun inzet voor de lokale gemeenschap, draagt zorg voor pastoraal personeel, ondersteunt waar het gaat om het beheer van gebouwen en financieel beheer.

De Kerk kent goede doelen en is ook zelf een goed doel!

Uw gift

Een gift kunt u overmaken op NL79 RABO 0101 0517 78 t.n.v. het Bisdom Breda onder vermelding van “gift”. Giften aan het bisdom Breda zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Uw bijdrage

Meedoen met de missie van het bisdom Breda kan op verschillende manieren: Gebed en een financiële gift. Als ANBI-instelling zijn giften aan het bisdom aftrekbaar voor de Belastingdienst. Financiële bijdragen zijn nodig om ook in de toekomst te bouwen aan de Kerk van Breda. Voor vitale parochiegemeenschappen, die, wellicht kleiner dan nu, de middelen hebben om het geloof voor te leven. In verzorgde kerkgebouwen, met de mogelijkheden om aansprekende pastorale projecten op te zetten, en met de middelen om diaconaal actief te zijn in de eigen omgeving en verder weg.

Geven bij leven

Bij leven geven kan door middel van een gift of een periodieke schenking. Giften kunnen worden afgetrokken van de belasting. De belastingdienst stelt daaraan wel enkele voorwaarden, zoals een minimumbedrag.

Aan instellingen met een goed doel kunnen ook binnen een bepaalde periode een maximum bedrag worden geschonken, zonder dat de instelling daarover schenkingsrecht hoeft te betalen.

Voor een periodieke schenking geldt dat het bedrag dat u voor langere tijd periodiek geeft in zijn geheel aftrekbaar kan zijn voor de inkomstenbelasting. Ook hieraan zijn voorwaarden verbonden.

… en daarna

Ook bij overlijden kunt u waarborgen dat de inzet voor de Kerk voortgang krijgt. Steeds nieuwe mensen weten zich geroepen zich in te zetten voor de Kerk en het evangelie.

Toekomstige generaties zullen zich met hart en ziel inzetten voor het evangelie. Maar kleiner wordende parochies en gemeenschappen van gelovigen zullen niet de middelen bij elkaar kunnen brengen, zoals eerdere generaties dat konden.

In een testament kunt u vastleggen dat een deel van de erfenis ten goede zal komen aan de Kerk. Dat kan bijvoorbeeld via een legaat of een erfstelling. Met een legaat kunt u zelf omschrijven wat u van de erfenis wenst na te laten. Dit kan een geldbedrag zijn, maar ook een roerende of onroerende zaak, zoals een schilderij of een huis. Via een erfstelling kunt u het bisdom tot (mede)-erfgenaam benoemen.

Omdat het bisdom als Kerk een ANBI-instelling is, hoeven geen successierechten te worden betaald.

Meer informatie

Over al deze zaken kan een notaris u meer uitleg geven. Ook de econoom van het bisdom Breda geeft u graag nadere informatie over de fondsen van het bisdom:

  • het Bisdom Breda zelf als goed doel
  • het fonds geloof en jongeren
  • het fonds kadervorming
  • de Mgr. Frenckenstichting (IBAN NL05 INGB 0668 4309 07 t.n.v. Frenckenstichting, Breda) voor de opleiding van priesters en diakens voor het bisdom Breda
  • het bisschop Muskens fonds (IBAN NL79 RABO 0101 0517 78 Bisdom Breda t.n.n. Muskensfonds)
  • de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk (IBAN NL 93 INGB 0002 5806 80 t.n.v. Stichting PDOB te Breda)

Contactgegevens

Bisdom Breda
L. Blom, econoom
Postbus 90189, 4800 RN Breda (postadres)
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda (bezoekadres)
T 076 5223444
E lblom@bisdombreda.nl

Tip: gebruik de Givt-app om snel en veilig een specifieke of algemene donatie te doen aan het Bisdom Breda. Scan de code met uw smartphone en volg de aanwijzingen. Geven via Givt kan ook zonder QR-code via deze pagina.

Zie ook:

www.givtapp.net
www.notaris.nl
www.belastingdienst.nl