Jubilea

Jubilea in het Bisdom Breda in het jaar 2023

70 jaar priester 30 augustus 2023
G.H. Buijssen

60 jaar priester 3 februari 2023
G.M. van Uden SVD

40 jaar priester 24 september 2023
A.C.M. Demmers

40 jaar pastoraal werker 1 september 2023
drs. G.H.M. Kok

25 jaar priester 7 november 2023
J.P.M. de Bont

25 jaar priester 12 december 2023
J.H. van der Laer (Bisdom Rotterdam)

25 jaar pastoraal werker 3 juli 2023
mw. C.M.P. Epskamp

25 jaar pastoraal werker 1 september 2023
mw. drs. T.G.A.M. IJsseldijk

12,5 jaar bisschop 18 maart 2023
Mgr. dr. J.W.M. Liesen

12,5 jaar priester 2 november 2023
M.R. Lobo SVD

Jubilea chronologisch

3 februari 2023 G.M. van Uden SVD 60 jaar priester
18 maart 2023 Mgr. dr. J.W.M. Liesen 12,5 jaar bisschop
3 juli 2023 mw. C.M.P. Epskamp 25 jaar pastoraal werker
30 augustus 2023 G.H. Buijssen 70 jaar priester
1 september 2023 drs. G.H.M. Kok 40 jaar pastoraal werker
1 september 2023 mw. drs. T.G.A.M. IJsseldijk 25 jaar pastoraal werker
24 september 2023 A.C.M. Demmers 40 jaar priester
2 november 2023 M.R. Lobo SVD 12,5 jaar priester
7 november 2023 J.P.M. de Bont 25 jaar priester
12 december 2023 J.H. van der Laer (Bisdom Rotterdam) 25 jaar priester