Bisdomorganisatie

Bezoekadres: Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
Postadres: Postbus 90189, 4800 RN Breda
T 076 5223444 (ochtenden)
E secretariaat@bisdombreda.nl
F 076 5216244

Het secretariaat is bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Bisdom Breda

Het Bisdom Breda is een van de zeven bisdommen in Nederland. Het bisdom is een gebied (diocees). Het bisdomkantoor is gevestigd in Breda, de stad waar de bisschop zetelt. Vanuit het bisdomkantoor wordt het bisdom bestuurd en ondersteund. Het bisdomkantoor is gelegen in de binnenstad van Breda, naast het huis van de bisschop. Het diocees, dat West-Brabant en de provincie Zeeland beslaat, behoort tot de grootste bisdommen wat betreft de geografische omvang en tot de kleinste wat betreft het aantal katholieken. Het bisdom is opgebouwd uit parochies die onderling samenwerken. Zie ook de visie en uitgangspunten voor beleid.

Kathedraal

Kathedraal van het bisdom van Breda is de H. Antoniuskathedraal in het centrum van Breda.

Kerncijfers

Zie voor kerncijfers het Jaarverslag dat het bisdom jaarlijks uitgeeft.

Bestuur

Bisschop:

 • Mgr. dr. J.W.M. Liesen

Het bisdombestuur bestaat uit:

 • mgr. dr. J.W.M. Liesen
 • vicaris-generaal mgr. drs. H.C.M. Lommers
 • vicaris-generaal dr. N.M. Schnell
 • vicaris drs. P.M.P. Verbeek
 • vicaris drs. W.M.F. Wiertz
 • econoom L.A. Blom

Advisering

 • Priesterraad.
 • Het kathedraal kapittel: Het kapittel is een gremium met enkele specifieke taken, onder meer bij ontstentenis en opvolging van de bisschop.
 • De diocesane raad voor economische aangelegenheden (DREA): De DREA staat de bisschop terzijde voor financiële zaken.
 • Daarnaast zijn er enkele gespecialiseerde organen voor kerkgebouwen, kerkelijke kunst, liturgie, caritas.

Organogram

 

Kerkelijke rechtbank

Personen die een procedure tot nietigverklaring van een huwelijk willen beginnen kunnen terecht bij de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom. Op 1 november 2012 droeg de kerkelijke rechtbank (‘officialaat’) van het bisdom van Breda haar bevoegdheden over aan de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom Utrecht. Lees verder

Contact

Bureau voor Geschillen

Het bisdom van Breda kent een Bureau voor Geschillen. Dit is een onafhankelijke instantie die kan worden gevraagd om te helpen een bevredigende uitweg uit een conflict te vinden. (Voor nadere informatie: secretaris drs. M.P.W.M. Wiertz via bisdom@bisdombreda.nl)

Preventiebeleid en Vertrouwenspersoon