Jaarverslag Bisdom Breda

Meerjarenoverzicht

Analecta

De afgelopen jaren zijn enkele speciale edities uitgebracht van de Analecta, waaronder een supplement voor de jaren 2013-2019. Vanaf het jaar 2020 geeft het bisdom Breda een Jaarboek uit.

Download de reguliere Analecta’s van eerdere jaren: