Jaarverslag

Elk jaar brengt het bisdom Breda een jaarverslag uit in de vorm van een Magazine. Op deze website kunt u de gepubliceerde jaarverslagen downloaden.

Het beleid van het bisdom is gericht op het faciliteren en ondersteunen van parochies, opdat deze als geloofsgemeenschappen goed kunnen functioneren. De Kerk dient zich in elke tijd opnieuw af te stemmen op wat haar te doen staat, in een veranderende samenleving en met de rijkdom van het evangelie van het begin. Dit betekent dat ook het beleid van het bisdom altijd in ontwikkeling is en zich afstemt op wat nodig is.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke bisdommen en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is daarom ook van toepassing op het bisdom Breda. Voor meer informatie hierover, zie op deze website de ANBI-publicatiepagina.

Zie de Jaarverslagen Bisdom Breda