“We brengen de wereld en al haar mensen in gebed bij de Heer” (24 uur voor de Heer)

13 maart 2018

Gedurende de Veertigdagentijd op weg naar Pasen helpen het gebed, de aalmoes en het vasten om “naar de Heer terug te keren met heel ons hart en heel ons leven,” schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor deze Veertigdagentijd. Daarom beveelt de paus dit jaar opnieuw het initiatief “24 uur voor de Heer” aan. De paus nodigt de gelovigen uit om tijdens de veertigdagentijd het sacrament van boete en verzoening te vieren in het kader van de eucharistische aanbidding. In 2018 vond “24 uur voor de Heer”  plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart.

Het Bisdom Breda koos voor een gebedsestafette die op vrijdag 9 maart begon in de Onze Lieve Vrouweabdij. “Pastoor Han Akkermans leidde de uitstelling,” vertelt zuster Christien van de abdij. “Ik zag wel dat onze kapel bij momenten vol was. We hebben de middag in stil gebed doorgebracht.” Vanuit Oosterhout trok de estafette naar de basilieken van Oudenbosch,  Hulst, de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Bergen op Zoom en de H. Antoniuskathedraal in Breda waar hij eindigde.

In de basiliek van Oudenbosch bad een groep gelovigen. Onder hen bevonden zich Rob de Vries. vrijwilliger van de Sint Norbertusparochie en Lars Koks, organist van de basiliek van Sint Agatha en Sint Barbara. Rob zegt: “Voor mij betekent dit het gericht zijn op Christus. Het is gebed in stilte. Dat zou ik meer willen in de kerk. Het is anders dan de gangbare vieringen.” Lars Koks beaamt dit: “Ik vind het meditatieve karakter de kracht van dit initiatief.” Ook rector Prasing kijkt tevreden terug. “We zijn met een kort lof begonnen en met de zegening met het Allerheiligste geëindigd.” Pastoor Prasing vermeldt graag dat pastorale beroepskrachten uit Roosendaal en de regio St. Willebrord/Zundert hem ondersteunden.

Uitstelling van het heilig Sacrament door pastoor Prasing in Oudenbosch. (Foto: Ramon Mangolod)

In de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk te Bergen op Zoom waren er 30 mensen in de kerk. “De Vietnamese gemeenschap leverde een hele mooie bijdrage,” aldus vicaris Verbeek, de pastoor van de LieveVrouweparochie. “Zij baden de rozenkrans en zongen liederen in hun eigen taal. Wim de Vet speelde onderwijl muziekstukken op de saxofoon. Per uur was er een half uur gelegenheid voor een biechtgesprek. Ook daar maakten de gelovigen gebruik van. We sluiten ons volgend jaar weer graag aan bij dit initiatief,” aldus vicaris Verbeek.

In Hulst was de basiliek 24 uur opengesteld. Om 0.00 uur celebreerde pastoor-vicaris Wiertz de eucharistieviering. Op dit nachtelijk uur waren 20 personen aanwezig. In totaal bezochten zo’n 100 mensen de basiliek. Vijf mensen hebben de volle 24 uur volbracht, dit in het besef dat de aanbidding ons niet wegneemt uit de wereld, maar wij de wereld en al haar mensen bij de Heer brengen. Om als gezegende mensen, vol van Hem, terug te gaan naar de wereld en barmhartig te zijn. Zo verwoordde pastoraal werker Ralf Grossert het tijdens zijn getuigenis in de eucharistieviering.

Op nog enkele andere plekken werd aangesloten bij de “24 uur voor de Heer”. Zo baden onder meer de Franciscanessen van Etten op vrijdag 9 maart een uur mee, voorafgaand aan de vespers van hun religieuze gemeenschap.

De gebedsestafette werd afgesloten in de H. Antoniuskathedraal in Breda. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten