Fotoverslag 24 uur voor de Heer 2019: Oosterhout en Oudenbosch

30 maart 2019

Tijdens de “24 uur voor de Heer” (29-30 maart 2019) fotografeert Ramon Mangold voor katholiekleven.nl in kerken uit vier verschillende bisdommen. Ook in het Bisdom Breda doen parochies en religieuzen mee met de “24 uur voor de Heer”. In het Bisdom Breda worden de “24 uur voor de Heer” gehouden als gebedsestafette.

Tijdens de “24 uur voor de Heer” leest zuster Hildegard voor uit de brief aan de Romeinen (8, 18-21). De estafette start bij de zusters benedictinessen van de Onze-Lieve-Vrouweabdij in Oosterhout. Zuster Simone en zuster Hildegard zingen tijdens het getijdengebed. Mevrouw Marianne Borstlap uit Zierikzee bidt met hen mee. Zij is met het OV naar de abdij gekomen, omdat ze het een goed initiatief vind en zo “van bidden houdt”.

Op vrijdagmiddag opende paus Franciscus in de Sint Pieter de “24 uur voor de Heer” in Rome. Tegelijkertijd werd gebeden in “de kleine Sint Pieter”, de basiliek in Oudenbosch. In grote stilte werd daar de aanbidding gehouden.

De “24 uur voor de Heer” worden dit jaar voor de zesde keer gehouden en zijn een initiatief van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. Deze raad bestaat nog maar kort, sinds 2010, en heeft als taak de bezinning over de nieuwe evangelisatie te bevorderen en de plaatselijke bisschoppen te ondersteunen met nieuwe initiatieven. De raad organiseerde op verzoek van de paus ook het heilig jaar van barmhartigheid (2016). In dat jaar, maar ook daarna, werden de twee kanten van barmhartigheid benadrukt: gelovigen worden opgeroepen om werken van barmhartigheid te doen én om barmhartigheid te ontvangen in het sacrament van boete en verzoening (de biecht).

Voor de “24 uur voor de Heer” koos de raad dit jaar het thema “Ook Ik veroordeel u niet” (Johannes 8, 11). De evangelist Johannes beschrijft hoe Jezus, anders dan de menigte die samenstroomt, de overspelige vrouw niet veroordeelt, maar zegt: “Ga heen en zondig van nu af niet meer.” De apostolische brief van paus Franciscus ‘Misericordia et misera’, bij het slot van het heilig jaar, opent met een commentaar van de heilige Augustinus op deze tekst. Augustinus schrijft over deze ontmoeting: “de twee bleven samen achter: misericordia et misera, barmhartigheid en de ellendige.”

Paus Franciscus: “Jezus antwoordt degenen die de vrouw willen veroordelen met een lange stilte. Hij wilde hiermee ruimte geven om Gods stem te laten klinken, niet alleen in het geweten van de vrouw, maar ook in het geweten van degenen die haar beschuldigen, die hun stenen laten vallen en een voor een van het toneel verdwijnen (cf Johannes 8, 9). Dan zegt Jezus: ‘Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig vanaf nu niet meer.’ Jezus helpt de vrouw om met hoop naar de toekomst te kijken en een nieuwe start te maken” (Misericordia et misera, 1).

In 2020 vinden de “24 uur voor de Heer” plaats op 20-21 maart.

(Foto’s: Ramon Mangold voor katholiekleven.nl)

 

Andere berichten