Vastenactie 2024: Samen aan de slag voor Zimbabwe

6 februari 2024

Op Aswoensdag, 14 februari 2024, begint de veertigdagentijd. In deze periode bereiden christenen in heel de wereld zich voor op Pasen. Het is een tijd van vasten, inkeer, gebed en extra aandacht voor kwetsbare mensen. Voor deze periode heeft de bisschoppelijke Vastenactie materiaal beschikbaar gesteld, zodat parochies, scholen en gezinnen thuis concreet aan de slag kunnen rondom een project in Zimbabwe.

Aanhoudende droogte

Dit jaar staat de bisschoppelijke Vastenactiecampagne in het teken van klimaatverandering en de gevolgen die de aanhoudende droogte en armoede hebben voor de mensen in de provincie Masvingo van Zimbabwe. In de plattelandsgemeenschappen van deze provincie leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Waterputten met pompen op zonnepanelen

Vastenactie werkt nauw samen met de gemeenschappen in Zimbabwe om de gemeenschap weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen. Het plan is om vier waterputten met pompen op zonnepanelen aan te leggen. Daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water. Bij de waterpunten worden gemeenschappelijke tuinen aangelegd. Daar leren de mensen hoe zij op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen. Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen zij naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld.

Foto: Vastenactie

Andere berichten