Webinar: werken aan een ‘nieuw verbond’

15 februari 2024

Op 14 maart houdt de bisschoppelijke Vastenactie in samenwerking met de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch een webinar om samen na te denken over een ‘nieuw verbond’ dat nodig is tussen mens en wereld. De organisaties geven met dit initiatief gehoor aan de oproep van paus Franciscus om op te komen voor de meest kwetsbare mensen en de schepping.

Mgr. De Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, zal de opening verzorgen. Walter Barraza, leider van het inheemse volk Tonokoté in Argentinië, gaat in op wat voor zijn volk de gevolgen zijn van klimaatveranderingen en grootschalige economische ontwikkelingen.

Zorg voor de aarde en welzijn van alle mensen

Veel mensen denken na over nieuwe economische modellen, waarbij eindeloze groei niet het ultieme doel is, maar waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van de aarde en het welzijn van alle mensen. Theoloog Erik Borgman zal dit in een theologisch perspectief plaatsen. Journalist Hella van der Wijst deelt vanuit haar tv-gesprekken inspiratie van bijzondere mensen in binnen- en buitenland over natuur, duurzaamheid en de rol van de mens daarin. Ook vertelt zij over welke actie zij zelf onderneemt in haar dagelijkse leven.

Katholieke sociale leer

Ben Hartmann is namens het bisdom Breda betrokken bij de organisatie van het webinar. Hartmann: “Het is van essentieel belang dat we als samenleving maar ook als kerk nadenken over nieuwe manieren om met de schepping om te gaan, waarbij ook aandacht wordt besteed aan kwetsbare mensen. Onze planeet en haar hulpbronnen zijn niet oneindig en de gevolgen van onze acties hebben grote invloed op de meest kwetsbare gemeenschappen en ecosystemen. Paus Franciscus benadrukt dit punt krachtig in zijn encycliek Laudato Si, waarin hij zegt: “De aarde, ons huis, schijnt steeds meer te veranderen in een immense vuilnisbelt”. Hij benadrukt ook dat “alles met elkaar verbonden is”. Tijdens het webinar zou het interessant zijn om met elkaar te zien wat wij zelf kunnen doen. In de katholieke sociale leer gaan ecologische en sociale kwesties hand in hand. Dat betekent dat zorg voor het milieu samenhangt met gerechtigheid voor alle mensen, met name degenen die het meest kwetsbaar zijn.”

Het webinar wordt gesteund door de Laudato-Si Alliantie Nederland en het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO). Tussendoor is veel ruimte gereserveerd voor vragen en uitwisseling. Het programma sluit af met een kort bezinningsmoment.

Praktisch

Foto: Vastenactie

Andere berichten