low angle photography of tube interior

Justitiepastoraat vraagt aandacht voor ‘Dag van de Gevangenen’

7 juni 2024

In een open brief aan alle parochies in Nederland, vraagt het justitiepastoraat aandacht voor de Dag van Gevangenen, die zij op zondag 13 oktober houden. In de brief roepen de katholieke justitieaalmoezeniers parochies aandacht te geven aan gevangenen en aan iedereen die lijdt onder de gevolgen van criminaliteit.

Behalve om de slachtoffers van misdrijven, gaat het daarbij ook om de kinderen, familie en vrienden van zowel daders als slachtoffers – én om de daders van misdaden zelf. Want daders dragen immers zelf ook gevolgen van hun daden, zoals de straf ervoor.

“Blijf vooruitkijken. Kijk vooruit naar uw terugkeer in de samenleving”

De aalmoezeniers van het justitiepastoraat geven handen en voeten aan Christus’ oproep om de gevangenen te bezoeken (Matteüs 25, 36). ‘Een gevangene zit een straf uit, maar is daarmee niet afgeschreven. God biedt steun, hoop en kans op herstel en vergeving.’ In de brief haalt hoofdaalmoezenier Ryan van Eijk paus Franciscus aan, en wat hij zei bij zijn bezoek aan een vrouwengevangenis in 2018: “Detentie is erg pijnlijk, maar betekent niet dat je je hoop of je dromen verliest. Nu bent U uw vrijheid kwijt, maar dat is niet het laatste woord. … Blijf vooruitkijken. Kijk vooruit naar uw terugkeer in de samenleving.”

Naar de gevangenis

In de aanloop naar de Dag van de Gevangenen op 13 oktober, zijn parochiebestuurders, pastorale beroepskrachten en vrijwilligers welkom bij het justitiepastoraat om te zien wat er wordt gedaan. Het justitiepastoraat nodigt vertegenwoordigers van parochies uit als gasten bij de kerkdiensten in de gevangenis, maar justitiepastores komen desgewenst ook in de parochies vertellen over hun werk. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om als vrijwilliger actief aan het justitiepastoraat bij te dragen.

Op 9 oktober dit jaar viert het justitiepastoraat bovendien zijn 75-jarig bestaan. Extra reden om dit werk op 13 oktober, Dag van de gevangenen, in de parochies en parochiële caritasinstellingen extra onder de aandacht te brengen.

Andere berichten