“De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gelovigen”

21 april 2023

Op 30 april is het Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO), het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft bij gelegenheid van Roepingenzondag materiaal uitgebracht om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen. Ook het bisdom Breda neemt deel in deze campagne. Thema van dit jaar is: ‘Draag Christus de wereld in’.

“Geloof niet voor jezelf houden”
Rector Patrick Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut is voorzitter van het IRO. Tot het einde van het studiejaar is hij tevens rector van Priester- en diakenopleiding Bovendonk. Hij zegt over het thema: “Het is een oproep om ons geloof niet voor onszelf te houden, maar te delen met de mensen om ons heen. Dit jaar is deze oproep heel bijzonder gericht aan jonge mensen. Op de poster staan jongeren afgebeeld die het Wereldjongerendagen-kruis dragen tijdens de rondgang die dit kruis eind vorig jaar maakte door de Nederlandse bisdommen.”

Hij vervolgt: “De tournee met het kruis gebeurde als voorbereiding op de Wereldjongerendagen, die in augustus in Lissabon plaatsvinden. Paus Franciscus heeft als WJD-thema gekozen voor de ontmoeting tussen Maria en haar nicht Elisabeth. Maria die opstaat en met spoed op weg gaat, is een teken en voorbeeld van naastenliefde en van een missionair vuur. De spoed waarmee zij reist, waarop zij eropuit trekt om haar opdracht en missie te volbrengen, staat aan de basis van de oproep van de paus aan alle jongeren: ‘Dat de evangelisatie van de jongeren actief en missionair mag zijn. Het is op die manier dat ze de levende Christus zullen herkennen en van Hem getuigen’.”

Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk, zo benadrukt Kuipers. “De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.”

Bovendonk
Door het voorlopig stoppen van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk, zal het vormingsprogramma van het bisdom Breda vanaf het studiejaar 2023-2024 anders uit komen te zien. De komende tijd zal dit verder uitgewerkt en bekend worden gemaakt. Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen met vicaris Wiel Wiertz.

Andere berichten