Pinksteren: vijf jongeren in Roosendaal ontvangen de sacramenten

21 mei 2024

Op Eerste Pinksterdag hebben in de Sint Josephkerk in Roosendaal vijf jongeren sacramenten ontvangen.

Milou en Levi werden gedoopt, hebben hun eerste communie gedaan en ontvingen het Sacrament van het Vormsel. Arda was al ooit gedoopt en ontving de Eucharistie voor de eerste keer en werd eveneens gevormd. Quinten en Grace werden gevormd.

Wat hieraan vooraf ging….

Sinds een jaar of twee kloppen er geregeld jongeren aan bij de pastorieën of zitten ineens -vaak alleen- in de kerk tijdens een viering. Dat gebeurt niet alleen in Roosendaal en op andere plaatsen in het bisdom, maar ook in andere delen van het land. Deze jongeren hebben dan vaak al maanden op internet gezocht naar meer informatie over het katholiek geloof en weten soms al verbazend veel.

Gemeenschap

Met dit hart vol vragen melden ze zich vervolgens en zoeken een gemeenschap – met jongeren. Zo is de jongerengroep in Roosendaal het afgelopen jaar snel gegroeid. Inmiddels zijn er iedere vrijdagavond zo’n 18 jongeren in het huis van de paters.

Voorbereiding

Het voorbereidingstraject bestond uit het volgen van de Alpha Youth, sacramentencatechese en bijvoorbeeld een bijzondere lezing zoals die over de Lijkwaden van Turijn in de vastentijd. Aansluitend delen ze daarover met elkaar en is er gebedstijd voor het Allerheiligste – Jezus zelf in de Eucharistie.

Andere berichten