Missionaire Parochie: katholieke ’tribe’ voor jongvolwassenen

24 mei 2024

Tijdens het voorprogramma van de conferentie Missionaire Parochie werd op 5 april jl. een nieuw aanbod voor jongvolwassenen gepresenteerd: een katholieke ‘tribe’ binnen het programma ‘Leaders of Influence’, het traject dat jongvolwassenen kunnen volgen die willen groeien in leiderschap. Het initiatief om hierbij een katholieke tribe te starten, is bedoeld om een gezamenlijke basis van ondersteuning te kunnen vormen.

Carolien Hoogenboom, projectmedewerker bij de Missionaire Parochie: “Als jongvolwassene ben je volop in ontwikkeling. Je staat aan het begin van je carrière en hebt belangrijke keuzes te maken. Als katholiek wil je bovendien van betekenis zijn binnen de Kerk. Het spreekt mij erg aan hoe dit traject werk en geloof bij elkaar brengt – niet als twee losse werelden, maar als een geheel.”

Leiderschapsontwikkeling

Het Leaders of Influence-programma is een meerjarig traject waarin deelnemers enkele keren per jaar samenkomen onder begeleiding van een gecertificeerde trainer, om te spreken over thema’s waar ze op de werkvloer mee in aanraking komen – zoals macht, integriteit en leidinggeven. Daarnaast krijgen zij een christelijke mentor uit hun eigen vakgebied, die met hen naar hun leiderschapsontwikkeling kijkt.

Het programma is in 2006 ontwikkeld door xpand en heeft intussen 235 jonge mensen ondersteund in hun persoonlijke groei, roeping en carriere. Omdat het thema ‘leiderschap’ ook binnen de Kerk meer aandacht krijgt, ontstond de wens een ‘tribe’ te starten waarbinnen katholieke young professionals elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.

Tom Koot, trainer bij xpand: “Vanuit het gedachtegoed van de Missionaire Parochie willen we jonge mensen begeleiden in hun ontwikkeling in leiderschap – met een goed niveau van competenties en een gezond en sterk karakter, geworteld in het katholieke geloof.”

Assessment

Om de jongvolwassenen goed te kunnen begeleiden start binnenkort het traject met een assessment om de talenten, persoonlijkheidssterkten en leiderschapspotentieel in kaart te brengen. Deelnemers aan de katholieke tribe wordt bovendien gevraagd om naast hun visie voor het persoonlijk leven ook na te denken over hun visie voor de Kerk.

Informatie en aanmelding

Jongvolwassenen die interesse hebben om deel te nemen aan dit traject, kunnen voor meer informatie terecht op de website van de Missionaire Parochie. Aanmelden kan door te mailen naar info-nl@xpand.one met een C.V. en de wens om aan de katholieke tribe deel te nemen. Het eerstvolgende assessment vindt plaats op 27 juni en 3 juli 2024.

Andere berichten