Uitgelicht: Tienergroep Joy in Raamsdonksveer

25 juni 2024

Ontstaan uit de groep vormelingen van 2022, ging Tienergroep Joy in januari 2023 officieel van start als ‘vreugdevolle’ maandelijkse ontmoetingsplek voor tieners in de Sint Elisabethparochie. Elke tweede vrijdagavond van de maand komen zij samen rond een thema waarover zij in gesprek gaan én de handen uit de mouwen steken. Een interview met Cinthia van den Biggelaar die de groep met hart en ziel begeleidt.

Het is geen nieuw gebouw waar de tieners samenkomen, vertelt Cinthia. “Het parochiecentrum bestaat al heel wat jaren en deed tot eind jaren tachtig dienst als extra opvang met lokalen voor de St. Theodorusschool. De ouderwetse krijtborden hangen er nog steeds.”

“We begonnen met vijf tieners en inmiddels is de groep gegroeid tot twaalf. Gemiddeld zijn we maandelijks met acht of negen tieners bij elkaar.“ Cinthia legt uit dat de nieuwe aanwas voor de groep voornamelijk vormelingen zijn die na het ontvangen van het sacrament van het Vormsel worden uitgenodigd. Vanaf 16 jaar kunnen zij doorstromen naar de jongerengroep van de parochie.

“We beginnen de tienergroepavond door een kaars op te steken, een gebed en bijpraten over wat de tieners de afgelopen weken hebben meegemaakt. Elke maand hebben we een ander thema dat centraal staat. Dit is een thema uit de Bijbel of uit onze geloofstraditie. Zo hebben we een bijeenkomst gehad over het verhaal van David en Goliath, de Barmhartige Samaritaan, de tien plagen van Egypte en hoe te bidden. Afgelopen januari hebben we aandacht besteed aan het thema pesten en hoe wij daar vanuit ons geloof in Christus mee om kunnen gaan. Door middel van diverse Bijbelverhalen is dit onderwerp uitgediept.”

Afgelopen januari hebben we aandacht besteed aan het thema pesten en hoe wij daar vanuit ons geloof in Christus mee om kunnen gaan.

Cinthia vertelt hoe een avond met de tienergroep eruit ziet. “We lezen gezamenlijk het Bijbelverhaal dat we uitgekozen hebben en geven daar uitleg over. Vervolgens hebben we een activiteit rondom het gekozen thema. Dat kan van alles zijn: een speurtocht, iets creatiefs, een spel, muziek, film enzovoorts. Aan het einde van de avond kijken we met elkaar terug op de bijeenkomst en wat de tieners hiervan meenemen in hun dagelijkse leven. Daarna blikken we vooruit naar de volgende bijeenkomst en sluiten af met gebed.”

Joy staat voor vreugde. Toch is het niet ‘lang leve de lol’ zoals je wel eens ziet bij activiteiten voor tieners. Ze benadrukt dat geloofsvorming een wezenlijk onderdeel is van Tienergroep Joy. “Nee, we zijn niet zomaar een groep. We onderscheiden ons juist van ‘sociale clubjes’ waar het alleen maar gaat om de gezelligheid. We komen bij elkaar vanuit ons geloof in de levende God, tot Hem bidden we en over Hem spreken we. We leren de tieners ook bewust vanuit hun eigen innerlijk te bidden tot God om zo een persoonlijke relatie met Hem te kunnen opbouwen. Dat ze zelf leerlingen zijn en anderen tot leerlingen te maken.”

Voor het komende schooljaar liggen de plannen al klaar, vertelt Cinthia. Er is een thema rondom iconen, waarbij de tieners zelf een icoon gaan schilderen. Ook is er een thema-avond rond Allerzielen en in december organiseert de tienergroep een zogenaamde ‘Walking Diner’. Cinthia: “De tieners worden dan verdeeld in groepen en gaan al wandelend naar het eerste adres voor het voorgerecht, het hoofdgerecht is gezamenlijk in het parochiecentrum en voor het nagerecht gaan ze weer op pad naar een ander adres. Tijdens de wandeling is er een speurtocht. We sluiten gezamenlijk af met een korte gebedsviering in de kerk.”

We leren de tieners ook bewust vanuit hun eigen innerlijk te bidden tot God om zo een persoonlijke relatie met Hem te kunnen opbouwen. Dat ze zelf leerlingen zijn en anderen tot leerlingen te maken.

In de parochie wordt vier à vijf keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst gehouden met alle groepen van het familiepastoraat. “Ook daar is Tienergroep Joy aanwezig,” merkt Cinthia op. “Eerst gaan we gezamenlijk naar de eucharistieviering en daarna eten we samen. Soms wordt daarbij een quiz aangeboden of hebben de tieners een eigen programma.” Ze licht toe dat de gemeenschap verder wil bouwen aan een missionaire parochie. Het is uiteindelijk de bedoeling dat tijdens de familiezondagen de tienergroep wordt verplaatst naar deze zondagen. Dan kan er eerst een activiteit geworden gehouden en is er een betere aansluiting met de eucharistieviering en de maandelijkse familiesamenkomst in de parochie, “Als familie willen we vanuit Christus leven en dat geven we de tieners dan ook mee.”

Om alle activiteiten goed te kunnen organiseren, plaatste de tienergroep onlangs een oproepje in de nieuwsbrief van de parochie. Financiële steun is welkom om alle benodigde middelen aan te kunnen schaffen. Cinthia: “Concreet gaat het om materiaal voor creatieve activiteiten en sport- en spelmateriaal. Maar uiteindelijk draagt het natuurlijk bij aan de opbouw van de parochie.”

Andere berichten