Tiener- en jongerenweekend over liefde en seksualiteit

4 juli 2024

In het weekend van 26 tot 28 juli 2024 houdt het bisdom Breda een tiener- en jongerenweekend. Tijdens dit weekend, dat gehouden wordt op conferentiecentrum Bovendonk, zullen tieners en jongeren ingaan op het thema van liefde en seksualiteit en zich verdiepen in Gods plan op het gebied van liefdesrelaties.

“We geloven dat God ons geluk wil en vanaf het allereerste begin een plan had voor de liefdesrelatie van man en vrouw,” staat in de uitnodigingsflyer. “De Kerk helpt ons om dat op het spoor te komen en concreet te leven. Ook als je al een ‘geschiedenis’ hebt op het gebied van relaties: bij God kun je altijd opnieuw beginnen.”

Theologie van het Lichaam

Om de visie van de Kerk beter te kunnen begrijpen, schreef de heilige paus Johannes Paulus II de ‘Theologie van het Lichaam’. De inzichten vanuit deze theologie vormen de leidraad om het thema van liefde en seksualiteit te verhelderen. Priester Luc Simons heeft de Theologie van het Lichaam uitgebreid bestudeerd en helpt de tieners en jongeren om meer inzicht te krijgen in Gods bedoeling met liefdesrelaties.

Naast de nodige ‘input’, kijken de tieners en jongeren ook naar de concrete realiteit van relaties. Zo getuigen echtparen over hun eigen onderscheiding en weg naar het huwelijk. Er wordt ingegaan op vragen zoals: ‘Hoe weet ik of hij of zij ‘de ware’ is?’, ‘Waarom wachten met seks tot het huwelijk?’ en ‘Is het eigenlijk wel mogelijk om gelukkig getrouwd te zijn tot de dood ons scheidt?’

Bij het behandelen van de onderwerpen wordt er in het programma rekening gehouden met verschillende leeftijden. Voor tieners is er (deels) een apart programma dat bijvoorbeeld ingaat op groepsdruk. Tijdens het weekend is er ook tijd voor gebed en gezelligheid.

Andere berichten