Katholiekleven publiceert reeks video’s: ‘5 x Missionaire Parochie’

1 april 2023

In een reeks van vijf video’s brengt Katholiekleven de mini-conferentie van de Missionaire Parochie in beeld. In de compacte video-impressies komen mensen aan het woord die aan de conferentie hebben deelgenomen. De video’s belichten de opzet van conferentie, wat Kerk-zijn betekent, het zetten van stappen op weg naar een missionaire parochie, het belang van het gebed en de soms weerbarstige praktijk.

De conferentie

“Wat ik hoop van deze dag is dat hij een enorme impuls mag zijn voor alle mensen die vanuit hun liefde voor God willen bouwen aan de Kerk van morgen.” Dat vertelt Lotte Voets in de eerste video. “Soms als we naar de cijfers kijken van de Katholieke Kerk, hebben we genoeg reden om somber te zijn”, zegt ze. “Maar dat is niet wat het verhaal van God met ons als Kerk.”

Kerk-zijn

In de tweede video deelt bisschop Van den Hout zijn indruk. “Je voelt heel veel energie en een heleboel potentie bij de mensen die aan de slag willen en ook aan het zoeken zijn naar “hoe kan ik in mijn parochie iets doen?” Dat voel je hier op zo’n dag. Ik denk dat deze dag hier in Veenendaal heel goed past in het synodale proces dat in de Kerk wereldwijd aan de gang is: participatio, communio, missio”, zegt de bisschop. “Het accent hier op deze dag ligt vooral op de missio, althans in wat er allemaal expliciet gecommuniceerd en gedeeld wordt.”

Bisschop Van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden was hoofdcelebrant tijdens de eucharistieviering waarmee de dag opende. “Om een gezamenlijke missie te hebben moet je ook een gezamenlijke gemeenschap vormen en participeren door een stuk verantwoordelijkheid te nemen”, aldus de bisschop.

Stappen zetten

“Na de missionaire parochie vorig jaar zijn we gelijk begonnen met jongerenprojecten in onze gemeenschap”, vertellen twee deelnemers. Anderen, die met een grote groep uit de parochie zijn gekomen, hopen inspiratie op te doen om de volgende stap te zetten. “Want we lopen een beetje vast”, zeggen ze. “Kerkvernieuwing kan natuurlijk niet alleen onze groep zijn, ook al is het wel een flinke groep. We willen dat uitstralen en verder uitdragen.”

Gebed

In de vierde video vertellen deelnemers hoe belangrijk gebed volgens hen is in een missionaire parochie. “Bidden kun je doen voor elkaar, met elkaar. Als je bidt, stel je jezelf open en laat je de Heilige Geest toe.”

In praktijk

In de vijfde een laatste video vertellen deelnemers aan de mini-conferentie Missionaire Parochie over hun ervaringen in de praktijk. “Als je wil bouwen aan een missionair team of een leiderschapsteam dan vraagt dat nog heel veel van ons”, zegt één van hen.

Andere berichten