Bidden en werken voor de schepping

18 augustus 2022

Voor de periode vanaf de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping (1 september) tot en met de feestdag van Sint Franciscus (4 oktober), is er in de Rooms-Katholieke Kerk meer aandacht voor ‘ons gemeenschappelijke huis’, zoals zoals paus Franciscus onze aarde noemt. De paus heeft dit jaar als thema maand gekozen: Luister naar de stem van de schepping.

‘Ecologische bekering’
“Paus Franciscus daagt ons uit om te luisteren naar de oproep tot een ‘ecologische bekering’,” schrijft diaken Vincent de Haas, bisschoppelijk gedelegeerde voor Caritas in het bisdom Breda. In een brief aan de caritasinstellingen geeft hij een aantal suggesties om binnen de eigen mogelijkheden te “bidden en te werken” aan een manier van leven waarin zorg is voor de schepping. “Een andere manier van leven en consumeren is noodzakelijk om te voorkomen dat de aarde uitgeput raakt. Dit is niet alleen een oproep aan individuen, maar ook aan de samenleving.”

Achtste werk van barmhartigheid: zorgen voor de schepping
Diaken De Haas: “De paus roept ons allereerst op om met alle christenen samen te bidden én te werken aan de zorg voor ons gemeenschappelijke huis. Voor de huidige paus is dit een programma dat iedere christen zou moeten omarmen. Bidden tot God is zorg hebben voor de schepping, en zo ook zorg hebben voor elkaar. Langs deze weg geven we kleur aan onze roeping in ons doopsel in Christus. Bovendien maken we zo werk van het achtste werk van barmhartigheid: zorgen voor de schepping.”

De Haas geeft een aantal suggesties en bronnen om het bidden en werken gestalte te geven.

 


Foto: Min An

Andere berichten