Mediavieringen vanuit de Jeruzalemparochie (KRO-NCRV)

18 december 2015

Op zondag 7 februari verzorgt de Jeruzalemparochie in Breda voor de eerste maal de mediaviering. Deze wordt uitgezonden om 10.30 uur op NPO 2 vanuit de H. Laurentiuskerk in Breda/Ginneken.

Zeven keer per jaar komt de uitzending van de eucharistieviering op tv vanuit het bisdom van Breda. De afgelopen twee jaar werden de vieringen verzorgd door pastoor-vicaris Paul Verbeek vanuit de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Bergen op Zoom.

Pastoor Lars Peetam zal de celebrant zijn in deze vieringen vanuit de Jeruzalemparochie in Breda. “De H. Laurentiuskerk wordt parochiekerk in de nieuwe parochie die per 1 januari ontstaat vanuit de samenvoeging van de Jeruzalemparochie met de parochies van Bavel en Ulvenhout. Het is een mediagenieke kerk, ontworpen door Jos Cuijpers, een neef van Pierre Cuijpers. Deze architect tekende ook voor de H. Bavokathedraal in Haarlem, de kerk waarin ik tot priester ben gewijd.”

“De eerste keer zal een parochiekoor de viering verzorgen,” zegt de pastoor. “Er zullen ook andere koren uit het bisdom uitgenodigd worden om te zingen. Het gaat ten slotte ook om een diocesane activiteit. De selectie van koren en muziek geschiedt dan ook in nauw overleg met Jan Schuurmans, de diocesane functionaris voor kerkmuziek.”

“Binnen de parochie is enthousiast gereageerd op onze uitverkiezing. Er is een werkgroep gevormd om het een en ander te coördineren. Het vraagt wel wat van hen. Zo komen er op zaterdag technici om de kerk in orde te maken. Op zondag moeten de vrijwilligers al om 8.00 uur klaar staan. De koren moeten inoefenen en er moet een catering zijn voor de medewerkers van de KRO-NCRV.”

Pastoor Lars Peetam gaat kort in op de liturgische aspecten. “De eucharistieviering mag bijvoorbeeld maar 59 minuten duren. Dit betekent dat de preek een maximale lengte van 500 woorden heeft. Het koor moet rekening houden met de tijdsduur bij de selectie van liederen en vaste gezangen. De teksten moeten vooraf opgestuurd worden om in het draaiboek en de liturgieboekjes opgenomen te worden.”

In januari worden er nadere afspraken gemaakt. Pastoor Peetam en de parochie kijken vol verwachting uit naar de mediavieringen.

 

Andere berichten