Collecteschema 2021

6 november 2020

Parochies in het Bisdom Breda ontvangen het collecteschema voor 2021. Het schema bevat de lijst van landelijke collectes zoals deze door de Nederlandse Bisschoppenconferentie is vastgesteld voor 2021. Daarnaast zijn caritascollectes opgenomen, zoals vastgesteld door het bestuur van het Bisdom Breda.

Het is aan de parochiebesturen zorg te dragen voor de collectes die door de Bisschoppenconferentie zijn vastgesteld. Het is aan de besturen van de Parochiële Caritasinstelllingen (PCI) zorg te dragen voor de maandelijkse caritascollectes. Het bisdom vraagt beide besturen hierover onderling in overleg te treden.

 

Voorbeeld van collecteren in coronatijd bij publieke vieringen.

Andere berichten