‘Als het authentiek van God komt en iets is waarin je God en mens kunt dienen, dan is dat een roeping’

26 april 2010

Op roepingenzondag 25 april kwam de gebedskring roepingen bisdom van Breda voor de eerste maal bijeen om gezamenlijk de vespers te bidden. De gebedskring roepingen is een initiatief van bisschop Van den Hende in het kader van de roepingcampagne van het bisdom van Breda. Het initiatief wordt genomen speciaal in het jaar van de priesters.

Een gemeenschap van vele gaven van de Geest
“In het huidige inzicht van ons geloof is de Kerk een gemeenschap van vele gaven van de Geest, zoals Paulus zegt, een gemeenschap waarin alles bij elkaar hoort. Dan kun je ook niet zeggen dat het ene een roeping is en het andere niet. Als het authentiek van God komt en iets is waarin je je hart kunt volgen, waarin je God en mens kunt dienen, dan is dat een roeping,” aldus de bisschop in een interview over de roepingcampagne van het bisdom voor de roepingenspecial van het Katholiek Nieuwsblad.

Start van de gebedskring
Bij de start van de gebedskring roepingen werd een speciaal gebedsboekje uitgereikt. Hierin zijn Bijbelteksten opgenomen en gebeden voor elke maand. De gebeden zijn een verbinding van het gebed om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven met gebed vanwege de persoonlijke roeping van iedere mens.

Een opdracht voor je leven
Bisschop Van den Hende: “Het initiatief van je leven ligt niet bij jezelf, maar bij God. Dat betekent dat je je leven gekregen hebt en dat daar een opdracht in besloten ligt. En in die opdracht vindt je leven zijn vervulling. Op dat initiatief van Hem kun je antwoorden. Dat besef kan tot je komen in je opvoeding, in wat je meemaakt, door de gaven en talenten die je gekregen hebt.”

Arbeiders
Rector Norbert Schnell van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk was aanwezig bij het gebed. In het bijzonder wordt gevraagd om gebed voor de Priester- en diakenopleiding Bovendonk. Bisschop Van den Hende: “Alles wat ons bezighoudt mogen wij in gebed voorleggen aan God. Dus ook de vraag om arbeiders die het dienstwerk in de Kerk op zich willen nemen. Het is belangrijk dat de Kerk als biddende gemeenschap dit verlangen onder woorden brengt.”

Geroepenen
De gebedskring is een waardevol initiatief: “Al biddend groeit het besef door God geroepen te zijn tot een mens met een opdracht. Wanneer bisdombreed vanuit de gemeenschap gebeden wordt voor de specifieke roeping tot priester of diaken, dan wordt tevens zichtbaar dat het gewijde ambt in de gemeenschap van geroepenen een bijzondere plaats heeft.”

Het gebed verder dragen
Pastorale beroepskrachten worden uitgenodigd om het gebed van de gebedskring voort te zetten in de parochies en instellingen in het bisdom. Hiervoor kan het uitgereikte gebedsboekje worden gebruikt.

Zondag 12 december
De gebedskring zal in de Advent op zondag 12 december opnieuw bijeenkomen, om 17.00 uur in de H. Antoniuskathedraal. Leden van de gebedskring worden persoonlijk uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de gebedskring.

Lid worden?
Lid worden kan via een mail naar E gebedskringroepingen@bisdombreda.nl of telefonisch via T 076 5223444. Ook voor het aanvragen van exemplaren van het gebedsboekje.

Download het gebedboekje 2010 van de gebedskring roepingen bisdom van Breda. Klik hier

Andere berichten