Willibrordzondag op 5 november: bidden voor roepingen

31 oktober 2023

Op zondag 5 november 2023 houdt de Gebedskring voor Roepingen van het bisdom Breda een bijeenkomst in de Bredase H. Antoniuskathedraal om samen te bidden voor nieuwe roepingen. De bijeenkomst op deze Willibrordzondag staat in het teken van de Wereldjongerendagen. Enkele jongeren die in de zomer van 2023 naar Lissabon zijn gegaan zullen hierover hun ervaringen delen.

Bidden voor roepingen

Het bidden voor roepingen is van essentieel belang voor de Kerk, omdat het de geloofsgemeenschap aanmoedigt om Gods leiding te vragen bij het ontdekken en beantwoorden van de roeping tot religieuze dienstbaarheid. Roepingen omvatten niet alleen het priesterschap maar ook dienstbaarheid in kloosters, missies, en andere vormen van toegewijde leven. Het is een oproep om God te vragen bekwame en toegewijde mensen te inspireren die bereid zijn om hun leven te wijden aan het dienen van anderen en het verspreiden van het geloof. In elke parochie zijn toegewijde mensen nodig die een bron van inspiratie vormen voor anderen. Willibrordzondag biedt een kans om de roepingen te erkennen en te vieren, en tegelijkertijd een oproep voor meer mensen om open te staan voor Gods plan in hun leven.

Heilige Willibrord

Willibrordzondag, gevierd op de feestdag van de heilige Willibrord, herdenkt de heilige die wordt beschouwd als een van de grote missionarissen van de Lage Landen. Willibrord, een Engelse monnik (658-739), speelde een cruciale rol in het brengen van het christendom naar de regio die nu Nederland is. Met zijn missionaire roeping gaf hij gehoor aan Gods oproep om het geloof te verspreiden en de Kerk op te bouwen in gebieden die nog niet bekend waren met het christendom.

Gebedskring voor roepingen

De Gebedskring in het bisdom Breda vormt een belangrijk netwerk van mensen die bidden voor roepingen en andere intenties. Traditioneel komt de Gebedskring twee maal per jaar bij elkaar, namelijk op Roepingenzondag en op Willibrordzondag. Leden van de Gebedskring krijgen bij gelegenheid gebeden thuisgestuurd. Het is belangrijk om te bidden voor roepingen, niet alleen op Willibrordzondag maar op regelmatige basis, omdat het een vruchtbare manier is om de missionaire Kerk te ondersteunen. De Gebedskring is hiervoor een behulpzame en betrokken gemeenschap.

Programma Willibrordzondag (bij de H. Antoniuskathedraal, Breda)

  • 15.00 uur: Binnenkomst met koffie/thee
  • 15.30 uur: Getuigenissen van jongeren over WJD
  • 16.15 uur: Ontmoeting met koffie en thee
  • 16.30 uur Vesper met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

Iedere belangstellende is welkom. Aanmelden voor de bijeenkomst is gewenst en kan door middel van onderstaande aanmeldformulier. Dit formulier kan ook gebruikt worden om lid te worden van de Gebedskring Roepingen.

Gebedskring voor Roepingen

Kruis aan wat van toepassing is

 

Andere berichten