Nieuwe uitgave: Kerkgebouwen in de missionaire parochie

7 juni 2024

Het bisdom Breda publiceert voor parochiebestuurders een brochure over kerkgebouwen in de missionaire parochie. In de brochure is belangrijke informatie opgenomen rondom het gebruik, herinrichting en herbestemming van kerkgebouwen.

De kern van de brochure is een schematische handreiking voor zowel de pastorale als de zakelijke route die wordt doorlopen bij procedures van herbestemming. Het schema geeft een overzicht van verschillende stappen en kan behulpzaam zijn bij de communicatie die bij elke stap nodig is.

Andere berichten