Bisdom publiceert brochure Protocol (her)bestemming kerkelijke gebouwen

10 december 2019

Het Bisdom Breda geeft een brochure uit waarin een protocol voor de (her)bestemming van kerkgebouwen is uitgewerkt. Het document bevat een overzicht van de te ondernemen stappen, de pastorale context en welke procedures worden gevolgd. Ook het herbestemmingstraject voor roerende goederen is als stroomschema opgenomen. De brochure wordt per post verstuurd naar de parochiebesturen en kan ook worden gedownload.

In voorbije jaren zijn meerdere kerkelijke gebouwen herbestemd. Ervaring met deze processen heeft geleid tot aanvullingen en verbeteringen van de procesgang bij herbestemming. Door deze op te nemen in één brochure ontstaat er voor alle betrokkenen opnieuw helderheid over de verschillende stappen die gezet moeten worden om tot een juiste en succesvolle herbestemming te komen.

Aanvullingen in de procesgang betreffen het moment waarop de priesterraad betrokken wordt in de advisering over een parochieel gebouwenplan en het benutten van een bidbook bij de herbestemming van kerkelijke gebouwen.

Download de brochure
Overzichtspagina (her)bestemming kerkelijke gebouwen

 

Andere berichten