“Deze Open Kerkendag is een uniek initiatief”

21 september 2017

“Er zijn meer initiatieven om kerken open te stellen, maar wat hier zo interessant aan is, is dat het van de kerken zelf, maar van de provincie Noord-Brabant uit gaat. Het is een unieke kans om je te laten zien.” Pastoor-vicaris Paul Verbeek is lid van de kerngroep van de Open Kerkendag Brabant (26 november 2017). “In de Open Kerkendag werken we samen met partners die zeggen: dit is erfgoed, jullie hebben een geloofsverhaal te vertellen.”

Tijdens de Open Kerkendag kunnen mensen katholieke en protestantse kerkgebouwen bezoeken en ook herbestemde kerkgebouwen. Paul Verbeek: “Er zijn goede voorbeelden van herbestemmingen, waarbij is samengewerkt met de lokale overheid. Gemeenten investeren ook in behoud van het gebouwen die in gebruik zijn door de geloofsgemeenschap. In beide situaties kun je elkaars partner zijn. De Open Kerkendag is dus ter plekke ook een verbindend moment tussen partners.”

De dag is een uiting van een gemeenschappelijke zorg om het Brabants erfgoed. “Versta me goed, erfgoed is niet iets uit het verleden dat is afgesloten. De Open Kerkendag verstaat het katholiek erfgoed als een levende traditie. Dat is het. Het is geen afgesloten hoofdstuk, verre van dat. Het kerkgebouw blijft het huis van God. We moeten tegenwoordig helaas kerkgebouwen afstoten. We willen dat niet, maar we kunnen niet anders. Daarom is het belangrijk om met onze partners jong en oud te mobiliseren: kom op die laatste zondag van november naar de kerk.”

Parochies kunnen speciaal rondleidingen aanbieden of andere initiatieven nemen. “Ik hoop dat parochies er iets moois van kunnen maken deze dag. Het is schitterend dat de Open Kerkendag samenvalt met het hoogfeest van Christus Koning. Het geloofsverhaal gaat verder. We kunnen terugvallen op onze kerken en, vandaaruit weer op kracht gekomen, initiatieven ondernemen voor jong en oud.”

“Die mooie initiatieven in de parochie en dat geloofsverhaal kun je laten zien op de Open Kerkendag. Het Bisdom Magazine dat wordt gemaakt brengt het concreet in beeld. Niet in de laatste plaats ook de maatschappelijke betekenis van de geloofsgemeenschap. Het is zoals paus Franciscus zegt: je moet vanuit je kerk naar de mensen. Het bijzondere van deze Open Kerkendag is dat we mensen weer opnieuw kennis kunnen laten maken met het gebouw én wat daar gebeurt. Laagdrempelig en toegankelijk.”

Kerken die zich aanmelden, krijgen een vlag van de Open Kerkendag. Alle parochies ontvangen het Bisdom Magazine dat de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch samen maken.

Brabantse parochies kunnen hun kerk(en) aanmelden tot 12 november. Parochies in Zeeland kunnen zich melden bij het vicariaat Middelburg vic.middelburg@bisdombreda.nl en op die manier meedoen.

Andere berichten