Informatieavonden: Kerkenvisie en het parochieel gebouwenplan

8 februari 2019

Onlangs heeft de rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld, waarmee gemeenten in Nederland een gemeentelijke ‘kerkenvisie’ kunnen ontwikkelen. In een gemeentelijke kerkenvisie wordt geïnventariseerd welke religieuze gebouwen er in de gemeente zijn en welke daarvan leegstaan of op korte termijn leeg komen te staan. In de kerkenvisie worden alle belangen naast elkaar gezet en worden gemotiveerde keuzes gemaakt over behoud en herbestemming van kerkgebouwen.

De rijksoverheid informeert de gemeenten in Nederland via provinciale bijeenkomsten over het opstellen van de kerkenvisies. Het Bisdom Breda vindt het van groot belang dat de eigen rol van parochiebesturen als eigenaren van de kerkgebouwen en de eigen verantwoordelijkheid van bisschop en bisdom hierbij op een goede wijze in beeld komen. Daarom zal het bisdom aanwezig zijn op de provinciale bijeenkomsten en daarna twee informatieavonden houden voor parochies.

Parochiebesturen in het Bisdom Breda ontvingen recent de uitnodiging voor deze diocesane informatiebijeenkomsten.

De informatieavonden van het bisdom voor parochies worden gehouden op:

  • dinsdag 26 februari voor parochiebesturen in de provincie Zeeland
    19.30-21.30 uur, parochiezaal van de Emmauskerk in Terneuzen
    A. Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen
  • donderdag 14 maart voor parochiebesturen in de provincie Noord-Brabant
    19.30-21.30 uur, in de Pelgrim van de Basiliek van Oudenbosch (ingang Sint
    Annaplein, tegenover de bibliotheek, 4731 HN).

Omwille van de praktische voorbereiding wordt gevraagd om aan te melden via het e-mailadres secretariaat@bisdombreda.nl.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten