Eerste ervaringen met ‘Back to Church: kerkproeverij’

20 september 2017

In het Bisdom Breda deden op zondag 10 september 2017 verschillende parochies en parochiekernen mee met de kerkproeverij. Het was dit jaar de eerste keer dat deze in Nederland plaats vond. In dit artikel vertellen drie parochies over hun ervaringen. Er waren meer plekken die meededen met het initiatief.

Kerkproeverij in de Pater Damiaanparochie
Verschillende parochiekernen van de Pater Damiaanparochie deden mee aan de kerkproeverij. “In ‘s-Heerenhoek hebben we via verschillende kanalen mensen uitgenodigd,” vertelt Richard Gielens, de secretaris van de parochiekerncommissie. “Allereerst attendeerden we de reguliere kerkgangers gedurende drie weken via het wekelijkse mededelingenblad op de kerkproeverij. We spoorden hen aan mensen uit te nodigen. Dit heb ik zelf ook gedaan. We gaven bekendheid aan het initiatief via het parochieblad dat in alle parochiekernen verschijnt. We stuurden een email naar de ouders van de vormelingen en de eerste communicanten. We benaderden een aantal mensen met een persoonlijke brief. Het was spannend hoeveel mensen zouden reageren.”

De gasten woonden een reguliere eucharistieviering bij. Emeritus-pastor Harrie Buijssen was de hoofdcelebrant. Het dames- en herenkoor verzorgde de gezangen. “Voorafgaand aan de viering schonken we koffie en thee. We zorgden voor documentatie over de kerkproeverij en de eucharistie,” zegt Gielens. De belangstellenden sloten aan in de kerkbanken. Het is nog niet bekend hoe ze de viering vonden. “Sommigen waren geraakt door de ruimte en de muziek,” aldus Richard. “Pastor Buijssen had een goede preek die hen aan het denken zette.”

Blauwe Zusters in Sluis
De parochiekerk-Zuid van de Heilige Andreasparochie in West-Zeeuws-Vlaanderen combineerde op zaterdag 9 september het initiatief met de bindingsdag van de parochie. Dit jaar kreeg deze bindingsdag een speciaal cachet door een bezoek van vier Blauwe Zusters uit Luxemburg aan Sluis. De Heilige Andreasparochie heeft een bijzondere band met deze congregatie, omdat de vroegere overste, zuster Maria de Anima Christi, in West-Zeeuws-Vlaanderen is opgegroeid. Toen de kerken van Eede en Hoofdplaat gesloten werden kregen de vrijgekomen liturgische voorwerpen een herbestemming in het klooster van de Blauwe Zusters in Luxemburg. In 2016 bezocht een groep uit de parochie onder leiding van pastoor-vicaris Wiertz dit klooster en vierde er de eucharistie. Op 9 september brachten de zusters een tegenbezoek.

“Sluis leent zich uitstekend voor een dergelijk bezoek,” vertelt Ronald van Quekelberge, de voorzitter van de Parochiekerncommissie Zuid. “Het is een levendige toeristische plaats. De H. Johannes de Doperkerk in Sluis trekt op winkeldagen veel bezoekers die daar een kaarsje opsteken. De zusters bezochten de kerk. Hun bezoek viel in twee delen uiteen. In het eerste deel gaf een Nederlandse zuster uitleg over de congregatie, hun werk en hun klooster in Luxemburg. Dat onderdeel werd druk bezocht. Daarna trokken de zusters het plein van de kerk op. Onder begeleiding van één van de zusters zongen we gezamenlijk liederen. Veel mensen luisterden en zongen en klapten mee.” Volgens de zusters is dit de bedoeling van paus Franciscus. De Kerk moet de deuren openen, naar buiten treden en naar de mensen gaan. “Voor ons was het een geweldige ervaring,” aldus Ronald. “De zusters nodigden ons uit om volgend jaar weer naar Luxemburg te gaan.”

H. Antoniuskathedraal Breda
In Breda-Centrum deed de H. Antoniuskathedraal mee met ‘Back to church: kerkproeverij’. “We hebben op verschillende manieren mensen uitgenodigd om kennis te komen maken,” vertelt René Rijpert, de vice-voorzitter van het kerkbestuur. “We schatten dat er ongeveer 25 mensen op deze uitnodiging zijn ingegaan.” Ook zij woonden de zondagse eucharistieviering plaats, waarin rector Norbert Schnell de hoofdcelebrant was en diaken De Haas liturgische assistentie verleende. De kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans verzorgde de liturgische gezangen.

Na de viering konden de gasten deelnemen aan het parochiecafé. “Dit organiseren we elke maand,” vertelt Rijpert. ¨We geven hier een inhoudelijke invulling aan. De deelnemers maken kennis met elkaar en gaan aan de hand van het thema met elkaar in gesprek. Dit keer verzorgden Jack Biskop en Vincent de Haas de inleidingen.” Jack Biskop was van 2006 tot 2012 Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij sprak over de kernbegrippen solidariteit en subsidiariteit uit de sociale leer van de Kerk en liet zien hoe je een ander vanuit deze begrippen daadwerkelijk helpt. Vincent de Haas ging in op het werk van het Annahuis te Breda, een instelling waarmee de Bredase centrumparochie banden onderhoudt.

“We weten nog niet hoe het aanslaat,” zegt René Rijpert. “Het is een vrij aanbod. We hopen dat de belangstellenden contact met ons blijven onderhouden en we de relatie verder kunnen uitbouwen.”

Wat is ‘Back to Church: kerkproeverij’?
De kerkproeverij is een Engels initiatief. Daar is de Back to Church Sunday een jaarlijks terugkerend fenomeen. Kerkgangers vragen vrienden, collegae of familieleden om op een zondag mee naar de kerk te gaan en zo het christelijk geloof te proeven. De initiatiefnemer van Back to Church zegt: “Het gaat om één persoon die een ander uitndoigt. Dat betekent dat leden van de parochie naar hun vrienden kijken en iemand op de koffie vragen van wie ze denken dat God dat zou willen. Ik denk dat er mensen om ons heen wachten op een uitnodiging.”

‘Back to Church: kerkproeverij’ nodigt mensen actief uit voor de kerk. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten