Heropening Emmaüskerk in Terneuzen

20 september 2017

“Er is een gastvrije sfeer in de kerk.” Dit zei pastoor-vicaris Wiel Wiertz bij de feestelijke heropening van de Emmaüskerk in Terneuzen, onderdeel van de H. Elisabethparochie in Midden-Zeeuws Vlaanderen. De heropening vond plaats in hetzelfde weekend als ‘Back to Church: Kerkproeverij’, waarin kerken in het hele land mensen gastvrij verwelkomden.

“Alle goede dingen bestaan uit drieën, zo ook de heropening van de Emmaüskerk in Terneuzen,” vertelt pastoor-vicaris Wiertz. Op vrijdag 8 september vond de feestelijke openingszitting plaats met verschillende sprekers onder wie wethouder Begijn, de vice-voorzitter van het kerkbestuur Carel van Waes en pastoor-vicaris Wiertz. Op zaterdag 9 september gingen de deuren van de kerk en het parochiecentrum open voor de buurtbewoners. Op zondag 10 september markeerde de parochie de opening met een plechtige eucharistieviering. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in de viering. Vicaris Wiertz concelebreerde. Pastoraal werkers Marjan Dieleman en Niek van Waterschoot verleenden liturgische assistentie. Het Emmaüskoor onder leiding van Theo van de Berg verzorgde de liturgische gezangen.

‘Wees welkom’
In zijn welkomstwoord tijdens de feestelijke bijeenkomst op 8 september wees vicaris Wiertz, pastoor van de H. Elisabethparochie, op de gastvrije sfeer in de kerk. “Parochianen heten mensen welkom, schudden handen en reiken hun een boekje aan. Op deze manier weten zowel de vaste kerkgangers als de gasten voor nu en dan zich welkom.” Hij prees de betrokkenheid van de parochianen bij de parochie en het kerkgebouw. Hij wees erop dat de kerk in de toekomst de centrale plaats in de heilige Elisabethparochie is. Aan de kerk is ook het parochiecentrum gebouwd van waaruit de bureaumedewerker Jan Vermunt en de pastorale beroepskrachten hun werk zullen verrichten. Volgens pastoor-vicaris Wiertz is de parochie op een belangrijk moment aangekomen en is ze door de aanpassingen en veranderingen klaar voor de toekomst.

Onderdeel van de herinrichting was het centreren van de kerkruimte en een verplaatsing van de sacristie (het inbrengen van de sacristie in de kerk). In het kerkgebouw bevinden zich nu ook een stiltehoek en een Mariakapel.

Pastoor-vicaris Wiertz benadrukt dat in de heilige Elisabethparochie niet alleen de ruimte van de Emmaüskerk in Terneuzen is heringericht. De kerkgebouwen van Philippine en Zuiddorpe krijgen ook de nodige aandacht. Zo komen in de kerk van Philippine toiletten en wordt er gewerkt aan de kerk van Zuiddorpe. “Zo gaat de parochie vol vertrouwen de toekomst tegemoet.”

Ontwikkelingen
Carel van Waes benoemde in zijn toespraak de aard van deze veranderingen. Oude structuren zoals een dorpsparochie met een kerkgebouw hebben altijd goed gefunctioneerd. De afgelopen decennia nam en neemt de kerkbetrokkenheid af. Hij schetste de recente geschiedenis van de parochies. De zeven parochies met negen kerkgebouwen in de Kanaalzone fuseerden op 1 januari 2003. Al snel bleek dat de parochie over te veel gebouwen beschikte. Daarnaast kampte de parochie met grote financiële tekorten. In de periode van 2009 tot 2012 dacht de parochie grondig na over de toekomst. Het parochiebestuur nam, na overleg met het bisdom, op 29 november 2011 het besluit zes van de negen kerken per 1 januari 2013 te sluiten. Het Regionaal Pastoraal Centrum verhuisde van Sluiskil naar Terneuzen. Naast de Emmaüskerk bleven de kerken van Zuiddorpe en Philippine in gebruik. Het pastoraal team is eveneens ingekrompen. Van Waes: “Maar na enige tijd kwam de samenwerking in de nieuwe en grotere parochiekernen goed op gang en kregen we succes met de verkoop van onze kerken. Bovendien zagen we een stabilisatie in de ontvangen parochiebijdrage en andere inkomsten. Het grote financiële tekort nam af.”

Wethouder Begijn stond stil bij zijn eigen katholieke roots. Hij belichtte, aldus vicaris Wiertz, de goede samenwerking met de gemeente. Volgens Wiel Wiertz is dat terecht. “De gemeente is in het hele proces een goede gesprekspartner. Dit behelsde niet alleen de kerken en het parochiecentrum in Terneuzen maar ook de herbestemming van de kerk in Westdorpe. De gemeente hecht grote waarde aan het behoud van kerkgebouwen en werkt samen met de parochie bij het vinden van andere bestemmingen.”

De Emmaüskerk in Terneuzen na de herinrichting. (Foto’s: Bisdom Breda)

De kerk voor de herinrichting:

Andere berichten