Bisdom Breda brengt brochure uit over cultuurverandering

10 april 2024

Het bisdom Breda was op zaterdag 6 april met een stand aanwezig op de conferentie van de Missionaire Parochie. Bij de stand werden brochures uitgedeeld die ingaan op de missie en visie van het bisdom en duiding geven aan ontwikkelingen en kansen in de huidige Westerse cultuur. Op de stand werd ook de kersverse brochure ‘Nieuwe wijn in nieuwe zakken’ gepresenteerd.

Cultuurverandering
In 2023 bracht het bisdom de beleidsbrochure ‘De liefde van Christus laat ons geen rust’ (2 Kor. 5,14) uit. Naast dit document, werd ook de visietekst van bisschop Liesen uit 2021 en een publicatie van zijn lezing over ‘leerling-zijn’ (2022) op de stand aangeboden. De nieuwe brochure gaat onder meer in op de pastorale bekering die nodig is om een missionaire parochie te vormen. Daarvoor is een cultuuromslag nodig. “Christenen zijn geen volgers van de heersende cultuur, maar vormers van een nieuwe cultuur,” aldus de brochure.

Meer bezoekers dan in 2023
Het is de derde keer dat de conferentie van de Missionaire parochie werd gehouden. Dit jaar waren er meer bezoekers dan in 2023. Na de eerste grote bijeenkomst in Breda in 2022 maakt de Missionaire Parochie een ontwikkeling door als landelijke beweging. Verschillende organisaties, waaronder het bisdom Breda, werken samen om parochies te stimuleren en te ondersteunen om meer missionair te worden. In het bisdom Breda wordt sinds 2023 gewerkt met vijf pastorale zones om zo verder te bouwen aan de missionaire Kerk in het bisdom.

Andere berichten