Roepingenzondag op 30 april: ‘Hoe draag jij Christus de wereld in?’

13 april 2023

Op zondag 30 april wordt er in heel de katholieke Kerk Roepingenzondag gehouden. Op deze dag wordt er in het bisdom Breda extra aandacht besteed aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe roepingen in de Kerk. Het thema voor 2023 is: ‘Hoe draag jij Christus de wereld in?’

Roepingenvesper in Oudenbosch
In de flyer die deze week verstuurd is naar de parochies, staan een tweetal gebeden die speciaal voor Roepingenzondag zijn geschreven. Wie in de gelegenheid is, kan op zondag 30 april deelnemen aan de Roepingenvesper in Oudenbosch. Vanaf 15:00 uur zijn alle belangstellenden welkom in Hellemonszaal (onder de basiliek) voor ontmoeting, een inleiding door diaken Jan Foesenek over ‘geroepen zijn tot diaken voor de Missionaire Kerk’ en vanaf 16:30 uur het gezamenlijk bidden van de roepingenvespers met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament.

Gebedskring Roepingen
Namens bisschop Liesen schreef vicaris-generaal Lommers de uitnodiging aan de parochies en de Gebedskring Roepingen om deel te nemen aan Roepingenzondag. “Ik wil u graag vragen om uw aanhoudende gebed om roepingen voor het bisdom Breda en om Gods zegen over de opleiding van priesters en diakens. Laten we dat ook gezamenlijk doen, als broeders en zusters, op zondag 30 april.”

In het bisdom Breda is het traditie om tweemaal per jaar samen te komen om met elkaar te bidden om roepingen, namelijk op Roepingenzondag en op Willibrordzondag. Leden van de gebedskring krijgen geregeld persoonlijk een gebedskaart toegestuurd, ook bij andere gebedsinitiatieven. Paus Franciscus zegt over het belang van gebed: “Door te bidden leren wij ons in de aanwezigheid van God te plaatsen, zijn liefde te ervaren en zijn barmhartigheid te ontvangen.”

Bovendonk
Door het voorlopig stoppen van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk, zal het vormingsprogramma van het bisdom Breda vanaf het studiejaar 2023-2024 anders uit komen te zien. De komende tijd zal dit verder uitgewerkt en bekend worden gemaakt. Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen met vicaris Wiel Wiertz.

Gebed – geschreven door vicaris Paul Verbeek

Draag Christus de wereld in

Heer
om Uw boodschap de wereld in te dragen.
worden we door U gezonden.
Ieder met zijn of haar eigen talent.
Daarom klinkt tot ieder van ons dit appel:
Draag Christus de wereld in.
Laat ons naar buiten treden
vrij van angst
om ons geloof uit te dragen:
Jezus leeft in jou en mij!
Draag Christus de wereld in
Mogen we ontdekken wat Hij van ons verlangt
en de vragen stellen:
Wat wilt Gij dat dat wij doen?
Waartoe zijn wij geroepen
als gemeenschap en als persoon?
Draag Christus de wereld in
Beziel ons met Uw Heilige Geest
om met vreugde te bouwen
aan Uw Rijk op aarde en te zeggen:
Ja Heer.
Met vreugde draag ik Christus de wereld in
Amen.

 

Andere berichten