Webinar: werken aan een ‘nieuw verbond’

14 maart 2024 om 14:00 uur tot 14 maart 2024 om 16:00 uur

Op 14 maart houdt de bisschoppelijke Vastenactie in samenwerking met de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch een webinar om samen na te denken over een ‘nieuw verbond’ dat nodig is tussen mens en wereld. De organisaties geven met dit initiatief gehoor aan de oproep van paus Franciscus om op te komen voor de meest kwetsbare mensen en de schepping.

Praktisch