Conferentie Missionaire Parochie

8 februari 2025

Op 6 april 2024 vond in Veenendaal de derde conferentie Missionaire Parochie plaats. Het was een zonovergoten en drukbezochte dag, waar meer dan 800 katholieken vanuit alle bisdommen bijeen waren. Uit de vele reacties bleek dat mensen bemoedigd huiswaarts gingen, met een hernieuwd verlangen om in de parochie aan de slag te gaan. Iemand sprak van “een feest van herkenning”.

In 2025 zal opnieuw een conferentie Missionaire Parochie worden georganiseerd. Deze vierde editie zal plaatsvinden op zaterdag 8 februari, opnieuw in De Basiliek in Veenendaal. 

Bouwen aan een missionaire Kerk doe je niet alleen. We moedigen u daarom van harte aan deze datum in uw agenda te zetten en uw medeparochianen uit te nodigen hetzelfde te doen, zodat de conferentie ook in 2025 een impuls voor uzelf en uw parochie kan betekenen!