Missio Congres ‘Missie en Bijbel’

18 oktober 2024

Op vrijdag 18 oktober 2024 houdt Missio Pauselijke Missiewerken i.s.m. Tilburg School of Theology (TST) een congres met als thema ‘Bijbel en Missie’. Tijdens het congres zullen twee vragen
centraal staan: Wat is vanuit Bijbels perspectief essentieel voor een missionaire houding? En, in samenhang met deze eerste vraag, op welke manier kan de Bijbel functioneren in een missionaire aanpak?

Sprekers zijn onder meer:

  • Mgr. Dr. Jan Liesen, bisschop van Breda (onder voorbehoud);
  • Prof. dr. Núria Calduch, professor Oude Testament aan de Gregoriana Universiteit te Rome, gastprofessor aan het Pauselijk Bijbel Instituut te Rome
    en secretaris van de Pauselijke Bijbelcommissie;
  • Pater Dinh Anh Nhue Nguyen, secretaris-generaal van de Pauselijke Missionaire Unie te Rome en professor aan de Gregoriana Universiteit.

Zij zullen het congresthema ‘Missie en Bijbel’ vanuit verschillende invalshoeken verkennen, uitdiepen en de deelnemers inspireren, ook met concrete handreikingen voor de missionaire praktijk van alledag in de parochie. Voertaal is Engels.

  • Meer informatie: Missio Pauselijke Missiewerken, Telefoon: 070-304 74 44, E-mail: missio@missio.nl, www.missio.nl
  • Download de flyer
  • Zodra er meer informatie beschikbaar is, verschijnt dat op deze pagina.