Start cursus: ‘De vreugde van het Evangelie’

24 september 2024 om 19:45 uur

Het bisdom Breda start in het najaar van 2024 met de cursus ‘De vreugde van het Evangelie ervaren’. Deze is bedoeld voor mensen die in de parochies geloofsgesprekken rondom de Schrift willen begeleiden. De cursus start op dinsdagavond 24 september 2024, gevolgd door samenkomsten op 8 en 22 oktober en 5 november. Op 19 november 2024 wordt de cursus afgerond.

De cursus “De Vreugde van het Evangelie ervaren” wil gelovigen vormen om geloofsgesprekken rondom de Schrift te begeleiden om zo samen de liefde van God te ervaren. Hiervoor is een eenvoudige methode ontwikkeld, die in de praktijk is gerijpt en wereldwijd veel wordt beoefend. Om de methode tot zijn recht te laten komen, is een zekere oefening echter wel noodzakelijk. De cursus biedt daartoe een toegesneden en kort vormingstraject.

Het geloofsgesprek

De geloofsgesprekken vinden plaats aan de hand van een tekst uit het Evangelie. Meestal is dat het Evangelie van de zondag, maar andere Bijbelteksten zijn ook mogelijk. Het luisteren naar het Evangelie wordt afgewisseld met stiltes en het met elkaar delen van waardoor men geraakt is. Doel is niet het vergaren van Bijbelkennis, maar een daadwerkelijke ontmoeting met de Heer. Het gebed tot de Heilige Geest neemt dan ook een belangrijke plaats in.

Opzet van de cursus

Bijbel lezenDe cursus omvat een aantal onderdelen. De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de methode en krijgen de nodige achtergrondinformatie. Belangrijkst element is echter dat de deelnemers zelf ervaring opdoen met de geloofsgesprekken. Na een aantal bijeenkomsten gaan de deelnemers, als leerlingen van Jezus, aan de slag door twee oefenbijeenkomsten te organiseren in de eigen parochie.

Wie kunnen meedoen?

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij goed kunnen luisteren en beschikken over de vaardigheden om groepsgesprekken over het geloof te begeleiden. Voor deelname aan deze cursus is het nodig tevoren af te stemmen met het pastoraal team van de eigen parochie. Een aanbeveling door het pastoraal team strekt tot voordeel.

Locatie, informatie en aanmelding

De cursus vindt plaats in Oudenbosch, in de Cuyperszaal onder de Basiliek van de Heilige Agatha en Barbara. Parkeren kan ter plaatse. De locatie is vanaf station Oudenbosch binnen 10 minuten lopend te bereiken. Belangstellenden die willen deelnemen maar voor wie de geografische afstand een probleem is, worden gevraagd dit te laten weten. Het eventueel aanbieden van deze cursus op een andere locatie wordt dan onderzocht.

Aanmelden Cursus 'De vreugde van het Evangelie'

Gaat u meerdere personen opgeven, dan hier de naam van de contactpersoon.
Vanuit welke parochie komt u / komen jullie?
Ruimte voor vragen en opmerkingen. Geeft u meerdere personen op? Vul hier dan de voor- en achternamen in van de deelnemers die u opgeeft.
Bevestiging deelname(Vereist)
Deelname aan de cursus is gratis. Maar de organisatie ervan is niet kosteloos. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Uw bijdrage kan worden overgemaakt op IBAN NL91 RABO 0158 7840 22, t.n.v. Bisdom Breda, o.v.v. Bijdrage Cursus Vreugde van het Evangelie. De contactpersonen krijgen aansluitend nog bericht.