Startdag Vastenactie 2025 Bisdom Breda

16 november 2024

Meer informatie volgt binnenkort over de Startdag Bisschoppelijke Vastenactie

Parochies die volgend jaar campagne willen voeren voor een Eigen Doel, kunnen zich vóór 1 oktober 2024 aanmelden. Kijk hier op de website van de Vastenactie voor de uitleg over de aanmeldprocedure.

Adventsactie 2024
Op veel plaatsen in de wereld hebben gezinnen moeite om voor voldoende voedsel en inkomen te zorgen. Dat leidt tot tal van problemen, waarvan met name de kinderen en vrouwen de dupe zijn. Denk aan ondervoeding, medische problemen, gebrek aan scholing. De projecten die we dit jaar steunen in Flores Indonesië en Guatemala zijn er op gericht de voedselzekerheid van families te verbeteren door ze kennis te laten maken met de traditionele landbouwmethoden van hun voorouders. In combinatie met de kennis van nu, kan dat hun levensomstandigheden substantieel verbeteren. Vanaf half september vindt u alle informatie op de website en kunt u de materialen bestellen.