Rector Patrick Kuipers: “Priester ben je om te getuigen van Gods liefde”

1 juni 2021

Op 1 juli 2021 neemt Patrick Kuipers het stokje over van Norbert Schnell als rector van Priester- en diakenopleiding Bovendonk. In een video van het Bisdom Breda stelt Kuipers zichzelf voor, vertelt hij over de opleiding en over het priesterschap in het algemeen.

Naast zijn benoeming als rector voor Bovendonk blijft Kuipers als rector verbonden aan het Ariënsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht. Een bijzondere benoeming in een tijd dat het sowieso bijzonder is om priester te zijn. Rector Kuipers vertelt over de weg die hij heeft afgelegd en wat nieuwe studenten op Bovendonk kunnen verwachten. Er gaat namelijk wel iets veranderen: “De laatste jaren is heel intensief gewerkt aan een aanpassing van het curriculum van het studieprogramma, juist om ervoor te zorgen dat kandidaten die in deze tijd priester of diaken worden de juiste vorming ontvangen en ook goed zijn toegerust voor het werk In de parochie. Want ook dat verandert sterk.”

“Waarom zou je überhaupt priester willen worden?”
Kuipers besluit met een vraag die hem nog wel eens gesteld wordt: “waarom zou je überhaupt priester willen worden?” Die vraag is moeilijk te beantwoorden als je die stelt met het idee van een succesverhaal. “Het zit hem in het geroepen zijn door God om in Zijn naam aanwezig te zijn in de wereld waarin wij leven en Zijn liefde, trouw en barmhartigheid handen en voeten te geven. Dat zie ik eigenlijk ook als mijn eigen missie in het leven: om te getuigen van Gods liefde, zodat waar ik ben en waar ik werk, mensen voelen dat God van ze houdt en dat Hij naar ze omziet.”

  • Denk jij er wel eens over om priester of diaken te worden? Misschien wil je daar een keer over brainstormen en de deeltijd studiemogelijkheden verkennen die er zijn voor werkenden. Maak gerust een afspraak.

 

Andere berichten